Zprávy z tisku

Vláda podpořila právo: obnovitelné zdroje musí získat podporu do konce roku

Vláda dnes přijala nařízení, které by mělo ukončit nejistotu v podpoře obnovitelných zdrojů. Solární sdružení krok, ve kterém se vláda postavila za obnovitelné zdroje, vítají a věří, že ERÚ urychleně vydá potřebné cenové rozhodnutí.

 
 

„Vláda doslova obklíčila ERÚ právními analýzami, usnesením i dnešním vládním nařízením. ERÚ nezbývá nic jiného než kapitulovat a vypsat podporu pro obnovitelné zdroje, kterou větrným, solárním a vodním elektrárnám nebo zdrojům na biomasu a bioplyn garantují zákony. Paní předsedkyně Alena Vitásková se dnes dokonce neúčastnila klíčového jednání vlády a spekuluje se, že odjela za teplem. Je-li to pravda, musí okamžitě nastoupit do úřadu a pomoci situaci, kterou sama způsobila, vyřešit. Pokud by ERÚ podporu do konce roku nevypsal, šlo by o krok s retroaktivními dopady, který by doslova smetl naprostou většinu projektů obnovitelných zdrojů v České republice,“ uvádí Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Vláda splnila stupňované požadavky předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové. Argumenty ERÚ pak rozbilo několik na sobě nezávislých právních analýz. Vypsání podpory pro obnovitelné zdroje nic nebrání. Cenové rozhodnutí pro obnovitelné zdroje je třeba urychleně vydat před koncem roku, nebo dojde ke škodám, které zasáhnou nejen obnovitelné zdroje, ale také banky nebo zemědělství,“ doplňuje informace o jednání s komisí Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Platná legislativa jasně ukládá ERÚ, že má cenovým  rozhodnutím stanovit pouze rozsah a  výši podpory pro  obnovitelné zdroje pro daný rok. Stejný zákon také ukládá  povinnost podporovat zdroje po dobu jejich životnosti. Rekapitulaci celé kauzy včetně shrnutí právních argumentů a možných dopadů na obnovitelné zdroje shrnuje infomateriál: „Hrozba nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje  – selhání Energetického regulačního úřadu“ (viz. příloha).

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost a České fotovoltaické průmyslové asociace 22.12.2015

 

Příloha: Hrozba nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje – selhání Energetického regulačního úřadu


Datum uveřejnění: 22. prosince 2015
Poslední změna: 22. prosince 2015
Počet shlédnutí: 1051