Zprávy z tisku

Vláda asi odmítne návrh Úsvitu o limitech pro podporu elektřiny

Praha 28. února (ČTK) - Kabinet se asi postaví proti návrhu opozičního Úsvitu uzákonit hranici pro množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, na něž by měli výrobci nárok na podporu. Limit by byl dán podle novely zákona o podporovaných zdrojích energie pro jeden kalendářní rok a pro celou dobu dobu životnosti elektrárny. Ministři poukážou na pondělní schůzi podle předběžného stanoviska na zpětnou platnost návrhu a vyjádří obavy z možných arbitráží.

"Vláda považuje za důvodnou obavu, že při zavedení opatření retroaktivního charakteru lze očekávat vlnu soudních sporů a arbitráží s domácími i zahraničními investory," stojí v pokladech. Autorům vláda vytkne, že se těmito riziky v návrhu nezabývají.

Ministři zřejmě upozorní taky na to, že novela by měla zásadní dopady na provozovatele obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu před rokem 2013. Pokud by tyto zdroje ukončily činnost, Česko by nemuselo splnit závazky ohledně podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě, stojí v předběžném stanovisku.

Novelu autoři zdůvodňují závazkem Česka Evropské komisi prověřit výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, zda nedostali příliš vysokou podporu. Prověrky by se měly týkat elektráren uvedených do provozu od roku 2013 v desátém roce činnosti. Podle předkladatelů je pravděpodobné, že stejný závazek se nakonec dotkne všech výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vláda ale upozorní na to, že řízení před Evropskou komisí ve věci zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013 dosud neskončilo a přijetí zákona by mohlo schvalovací proces prodloužit.

Předloha zejména stanoví, že výrobci by mohli dostat podporu na roční množství elektřiny, které se rovná součinu instalovaného výkonu a hodnoty jeho ročního využití. Pro výpočet množství elektřiny vyrobené po dobu životnosti elektrárny by se výsledek vynásobil počtem let, po něž trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo na zachování minimální výše výkupních cen. Provozovatelům vodních, slunečních a větrných elektráren by mohl Energetický regulační úřad zvýšit vypočtené roční množství. Kabinet vytkne předkladatelům i to, že novela opomíjí výrobu elektřiny z biomasy.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2.3.2016 

 

Datum uveřejnění: 28. února 2016
Poslední změna: 2. března 2016
Počet shlédnutí: 1833