Zprávy z tisku

Vláda apeluje na rozvoj výroby domácího zeleného plynu

Ve včerejším mimořádném projevu předseda vlády Petr Fiala vyzval k zásadnímu navýšení výroby bioplynu. Apel zazněl v souvislosti s potřebou odstřihnout se od závislosti na fosilních zdrojích z Ruska v reakci na stále probíhající válku na Ukrajině. Zvýšení bezpečnosti dodávek energií, stabilizace cen, výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů jsou témata, která dnes stále silněji rezonují. Bioenergetika dostává slovo. Bioplyn, biometan a syngas mohou nahradit 40 % zemního plynu.

 
Foto: AgriKomp
 

Spotřeba zemního plynu od začátku ruské agrese na Ukrajině výrazně klesá. V roce 2021 činila spotřeba zemního plynu přibližně 100 TWh. To je množství energie, které není jednoduché ze dne na den nahradit. Řešení se nachází v kombinaci opatření s využitím všech dostupných zdrojů a zvlášť obnovitelných. Probíhá masivní instalace fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel, zrealizuje se několik větrných a geotermálních zdrojů, vzniknou nové výtopny na biomasu. V náhradě zemního plynu však bude hrát hlavní roli výstavba nových bioplynových stanic a modernizace těch stávajících.

V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh, které představují 8 % z české spotřeby zemního plynu, což je čtvrtý nejvyšší podíl v EU a současně tvoří 6,8 % celkové produkce bioplynu v EU.

Podle analýzy CZ Biom, největšího oborového sdružení v bioenergetice, můžeme při plánovaném rozvoji produkce do roku 2030 nahradit 20 % a spolu se syngasem (metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) 40 % současné spotřeby zemního plynu biometanem z domácí výroby. „Potenciál v ČR je dobrý a můžeme z něj hodně získat. Nechceme-li promarnit šanci, kterou v biometanu máme, musíme rychle začít budovat nové výrobny biometanu a zároveň modernizovat stávající bioplynové stanice,“ komentuje situaci Jan Habart, předseda CZ Biom.

Bioplynové stanice jsou variabilní zdroj energie, a to jak na straně vstupní biomasy, tak na straně výstupů. Přes léto mohou vyrábět více biometanu a pomáhat plnit zásobníky zemního plynu. V zimním období naopak mohou vyrábět více elektřiny a tepla pro potřeby okolí a také pro podporu sítě, která bude trpět sníženou výrobou z fotovoltaických zdrojů. Výrobu energie lze pozastavit a znovu rychle uvést do provozu nebo je možné zdroj udržet v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Biometan je přímá náhrada zemního plynu. To, co funguje na zemní plyn, bude fungovat beze změny i na biometan. Plyn umíme efektivně skladovat a naše plynárenská síť je masivní a rozšířená. Biometan lze navíc využívat v dopravě jako stlačený plyn BioCNG nebo ve zkapalněné formě jako BioLNG bez nutnosti zásahu do stávajících plynem poháněných vozidel.

Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom 23. 6. 2022

 


Datum uveřejnění: 23.6.22
Poslední změna: 23.6.2022
Počet shlédnutí: 654