Zprávy z tisku

Vědci: Zelená dohoda pomáhá EU zlepšovat výsledky v ochraně klimatu

Praha 25. května (ČTK) - Evropská unie výrazně zlepšila své výsledky týkající se snahy o zpomalení klimatických změn díky zavedení Zelené dohody, takzvaného Green Dealu. Současné hodnoty unijních emisí směřují k omezení dalšího nárůstu zemské teploty, vyplývá ze zprávy nezávislého vědeckého projektu Climate action tracker (CAT). Zelená dohoda předpokládá snížení uhlíkové emise do konce dekády minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Podle klimatologa Miroslava Trnky z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd ČR jsou cíle dohody ambiciózní, avšak odpovídají realitě a jsou proveditelné.

 
Foto: anncapictures@Pixabay.com
 

Trnka míní, že společná politika Zelené dohody pomáhá dosažení Pařížské úmluvy OSN o změně klimatu, se kterou se země světa zavázaly udržet oteplování pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. "Pokud by Česká Republika a Evropská unie chtěly bezezbytku splnit své závazky z Pařížské dohody, musely by být závazky ještě přísnější. Nicméně i v tom je Green Deal užitečný, protože i když nastavuje velmi ambiciózní cíle, jsou zakotveny v realitě na rozdíl například od starších závazků Velké Británie," řekl ČTK klimatolog.

Klimatolog dále uvedl, že unijní tlak například uhlíkovými cly pomáhá měnit chování dalších velkých zemí, jako je Čína. Číňani si podle něj spočítali, že pokud budou mít výrobu náročnou na emise, přijdou u daného výrobku o evropský trh.

"Snižování energetické náročnosti průmyslu, zateplování, podpora investic občanů do lokálních obnovitelných zdrojů energie - to jsou všechno kroky, které lze financovat z emisních povolenek, národních plánů obnovy a ukazují již své efekty," řekl Trnka.

Zelená dohoda pro Evropu, takzvaný Green Deal, má Evropskou unii nasměrovat k několika hlavním cílům, k nimž patří omezení emisí skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 proti hodnotám z roku 1990 a dosažení klimatické (uhlíkové) neutrality do poloviny století.

"Žijeme v období velkých změn, zavádíme přelomové politiky, a to navíc v bezpečnostně vypjaté situaci. I proto je třeba nepřehlížet dílčí úspěchy a především korigovat politiky tam, kde selhávají," uvedl Trnka. Podle něj ani nejlepší evropští vědci a analytici nemohli při přípravě podkladů pro Zelenou dohodu odhadnout všechno správně. "Berme to jako náčrt plánu cesty pro tuto i další generaci, ne přesný minutový itinerář. Ten si každý člen unie musí stanovovat sám," řekl.

Projekt CAT dlouhodobě monitoruje opatření největších znečišťovatelů klimatu a jejich výsledky. Porovnává své odhady budoucích emisí skleníkových plynů provedené před posledními volbami do EU v roce 2019 a před zavedením Zelení dohody s těmi současnými. V roce 2019 vědci odhadovali, že politika EU sníží emise o 33 procent proti úrovni z roku 1990, nyní odhadují snížení emisí o přibližně 51 procent. Odhady zatím nedosahují stanoveného cíle 55 procent do roku 2030.

Strategie Evropské unie je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a být prvním "klimaticky neutrálním blokem" na světě. Dosáhnout toho chce pomocí Zelené dohody, takzvaného Green Dealu, která se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 5. 2024

 


Datum uveřejnění: 25.5.24
Poslední změna: 28.5.2024
Počet shlédnutí: 229