Zprávy z tisku

Věcný záměr nového energetického zákona schválila vláda

Věcný záměr nového energetického zákona dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. V plánovaném zákonu, který má nahradit dosavadní normu z přelomu milénia, chce ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) promítnout zásadní změny na trhu, které vedou k decentralizaci energetiky. Čím dál více zákazníků totiž elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí či ukládá. Příkladem mohou být fotovoltaické zdroje na střechách domů nebo bateriové systémy.

 
Foto: Voice0Reason@Flickr.com_Solar Array
 

„Ve srovnání se současným stavem nepochybně dojde k dalšímu významnému posunu v kumulaci rolí fyzických a právnických osob. Zákazník tak může být v jednom okamžiku i výrobcem, provozovatelem zařízení na ukládání energie, poskytovatelem flexibility a současně dodávat elektřinu jinému zákazníkovi. Všechny tyto role pak může i nemusí činit jako nepodnikající osoba nebo osoba podnikající,“ uvedlo v aktuálním materiálu ministerstvo.

Nová právní úprava podle něj zavede mimo jiné databázi energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení, dále takzvaný institut aktivního zákazníka nebo takzvané energetické společenství, které pro své členy nebo společníky bude oprávněno vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu.

Ministerstvo slibuje, že nový zákon rozšíří ochranu zákazníků. Připomíná, že už novela současného energetického zákona, která je právě v Poslanecké sněmovně, zavádí jako nový druh podnikání v energetice zprostředkovatelskou činnost. Nový registr zprostředkovatelů, který povede Energetický regulační úřad, má pomoci učistit energetický trh od takzvaných šmejdů.

Věcný záměr počítá také s dalším krokem k decentralizaci, a to s rozdělením distribučních soustav podle jejich charakteru. „V elektroenergetice se zavádí tři typy distribučních soustav na základě jejich rozdílného charakteru: regionální, lokální a uzavřené. V plynárenství pak dva typy: regionální a lokální. Práva a povinnosti provozovatelů jednotlivých distribučních soustav budou strukturována podle typu provozované distribuční soustavy,“ uvedlo v materiálu MPO. Zákon má poprvé řešit také akumulaci a agregaci.

V předkládací zprávě dokumentu ministerstvo doplnilo, že věcný záměr vychází z tezí, které loni v říjnu dostala pro informaci vláda. Z podkladů pro kabinet také vyplývá, že na věcný záměr má do konce příštího roku navázat návrh zákona. Současný energetický zákon byl podle MPO novelizován šestadvacetkrát, čímž se stal značně nepřehledným. „Tato skutečnost je dlouhodobě vytýkána i ze strany odborné veřejnosti a Legislativní rady vlády v rámci posuzování jednotlivých novel,“ dodal resort.

Zdroj: oEnergetice.cz 8. 12. 2020

 


Datum uveřejnění: 7.12.20
Poslední změna: 8.12.2020
Počet shlédnutí: 330