Zprávy z tisku

Vavrouškovu cenu získal přírodovědec Makásek a otec milovické pratuří rezervace Dostál. Porota vysekla poklonu i iniciativám Fridays for Future a Limity jsme my

Brno (4. června 2019) – Ekologickou Cenu Josefa Vavrouška udělovanou Nadací Partnerství letos obdrží Ivan Makásek a Dalibor Dostál. Přírodovědec a spisovatel Makásek získal ocenění za svou dlouholetou činnost v oblasti životního prostředí, kterou po dlouhá léta srozumitelně předává nejen mladé generaci. Dostál zvítězil v kategorii za výjimečný počin za přivedení divokých koňů, zubrů a praturů do Milovic a Pod Benátecký vrch. Mimořádnou cenu poroty získala také aktivita Fridays for Future (Středoškolská stávka za klima), která představuje zcela nový fenomén klimatického aktivismu, a občanská platforma Limity jsme my, která usiluje o ukončení těžby a spalování fosilních paliv. Všichni laureáti si prestižní ocenění odnesou ze slavnostního vyhlášení v prostorách Senátu ve středu 5. června v podvečer v rámci Světového dne životního prostředí.

 
 

Ivan „Hiawatha“ Makásek po roce 1989 pomáhal rozvíjet skautské hnutí a ochranářské oddíly a spolubudoval nové orgány ochrany životního prostředí. Dlouhá léta se podílel na vydávání časopisu Taraxacum, po tři desetiletí byl šéfredaktorem časopisu NIKA. Stál také u zrodu vyhlášení a značení hranic zvláště chráněných přírodních a krajinných území. Takto jeho činnost popisuje jeho přítel Martin Říha:

„Ivan Makásek je příkladem velmi houževnatého a cílevědomého člověka. Je přesvědčený nejen o důležitosti samotné ochrany životního prostředí, ale také o tom, že je téma třeba od mládí vštěpovat celé generaci – a zejména mládeži – neokázalou, srozumitelnou formou. Znamená pro mne nedosažitelný etalon cílevědomosti, soustředěného a silného zaujetí pro věc ochrany životního prostředí.“

Na neotřelý nápad přivedlo Dalibora Dostála zjištění, že za vymírání motýlů může absence velkých kopytníků. Ti zajišťovali vysokou biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu celého území Česka až do středověku, kdy byli téměř vyhubeni. Dostál proto založil neziskovou společnost Česká krajina, našel vhodné biotopy a podařilo se mu v okolí Milovic celý projekt uskutečnit.

„Výsledky, které jsou za Daliborovou prací vidět, jsou obdivuhodné. Do bývalého vojenského prostoru u Milovic přivedl exmoorské koně, kteří jsou asi nejbližší příbuzní divokých koní, zubry a pratury. Krajina v okolí Milovic je tak udržována pastvou těchto druhů a vypadá trochu jako africká savana. Právě díky tomuto způsobu péče o území, je bývalý vojenský prostor oázou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů,“ líčí výjimečný počin Dalibora Dostála jeden z ředitelů Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Růžička.

Zcela výjimečně se v tomto roce porota Ceny Josefa Vavrouška rozhodla ocenit také středoškolské demonstranty za klima, kdy za iniciativu převezme cenu její mluvčí Petr Doubravský společně s Markem Jankovským. Pozornost porotců se upřela rovněž na občanskou platformu Limity jsme my, které žádá rychlé ukončení těžby uhlí v Česku a přechod na obnovitelné zdroje energie. Hnutí bude na slavnostním večeru zastupovat Anna Bromová a Josef Patočka.

Přehled všech nominovaných včetně medailonků a fotografií.

Zdroj: Tisková zpráva Nadace Partnerství 6.6.2019

 


Datum uveřejnění: 6.6.19
Poslední změna: 6.6.2019
Počet shlédnutí: 1251