Zprávy z tisku

V třebíčském Alternátoru se konala odborná konference o budoucnosti obnovitelných zdrojů energie

Třebíč 19. dubna 2017 (Alternátor) - Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči bylo ve středu 19. dubna 2017 dějištěm odborné konference s názvem Perspektiva obnovitelných zdrojů energie. Volba místa nebyla náhodná – Alternátor a jeho zřizovatel EKOBIOENERGO, z. s., se totiž zaměřují na osvětu v oblasti energetiky, zejména co se týče obnovitelných zdrojů energie.

 
 

Pořadateli setkání byly Okresní hospodářská komora Třebíč (OHK), Poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu a sdružení CZ-BIOM. Za OHK zde přítomné přivítal její předseda Ing. Richard Horký. Ten je zároveň i předsedou již zmíněného spolku EKOBIOENERGO a také ředitelem firmy TTS, která vyrábí kotle na biomasu. Mimo to touto surovinou vytápí Třebíč a prostřednictvím dceřiné firmy Národná energetická i deset měst na Slovensku.

„Na energetice je závislá celá planeta, a my se proto musíme zabývat budoucností všech možných energetických zdrojů. Primární pro nás jsou samozřejmě obnovitelné zdroje energie, jimž bude v příspěvcích věnována největší část,“ sdělil Richard Horký v úvodu.

Hlavními řečníky konference byli poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal, Jan Habart z CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu, jenž je zároveň i místopředsedou Komory obnovitelných zdrojů energie, soudní znalec a energetický auditor Bořivoj Kůla, dále Zdeněk Skoumal, který se zabývá vlivy zdrojů obnovitelné energie na životní prostředí, a Jan Horčík z odborného serveru Hybrid.cz.

Diskutující se zabývali různými aspekty, kterými obnovitelné zdroje energie ovlivňují náš život a prostředí kolem nás, přičemž pro zobrazování svých příspěvků používali netradiční projekční zařízení – unikátní projekční kouli, kterou Alternátor získal z americké agentury NOAA. Zasedací pořádek byl totiž uspořádán do kruhu, a to tak, že uprostřed byla umístěna projekční koule, která tak zobrazovala příspěvky na všechny strany, díky čemuž na sebe všichni přítomní viděli. Oproti běžným prezentacím, kdy diskutující stojí v popředí u projekčního plátna, se v tomto případě jednalo o opravdový kulatý stůl, který umožňoval živou diskuzi. V Evropě najdeme pouze osm těchto zařízení, přičemž primárně se na nich zobrazuje aktuální stav počasí či snímky vesmírných těles. Tato konference byla jednou z prvních, kdy byla projekční koule využita právě k prezentaci příspěvků jednotlivých účastníků.

Fotografie z akce najdete na Facebookovém profilu Alternátoru

 

 


Datum uveřejnění: 19.4.17
Poslední změna: 20.4.2017
Počet shlédnutí: 741