Zprávy z tisku

V recyklaci komunálních odpadů Česko pokulhává daleko za Evropou

Podle nové zprávy Evropského statistického úřadu o nakládání s komunálními odpady za rok 2014 kulhá Česká republika stále v recyklaci a kompostování daleko za evropským průměrem. Podle Eurostatu státy EU v roce 2014 recyklovaly a kompostovaly 44 % svých komunálních odpadů. Míra recyklace a kompostování v Unii trvale roste od roku 1995. Naše země však recykluje pouze 35%, resp. 26% komunálního odpadu. Na každého Evropana připadá 475 kg komunálního odpadu, což je o 10 % méně než v roce 2002. Důležité je i to, že od roku 2007 množství odpadů z obcí neustále klesá, přestože ekonomika roste.

 
 

Za Českou republiku posílá Eurostatu data Český statistický úřad. ČR podle jeho dat produkuje jen 310 kg komunálních odpadů, recyklujeme 23 % a kompostujeme pouze 3 %, celkem 26 %. Ministerstvo životního prostředí však používá svá vlastní data, podle kterých produkujeme výrazně více komunálních odpadů než je evropský průměr – až 518 kg a recyklujeme a kompostujeme skoro 35 % odpadů z obcí. Nejednotná metodika sběru dat mezi jednotlivými státy sice na data Eurostatu vrhá jistý stín, ale presto dává jasný obrázek o trendu i nechvalné pozici ČR.

Podle obou zdrojů totiž v recyklaci a kompostování komunálních odpadů kulháme daleko za Evropou. Mezi státy s nejvyšší recyklací a kompostováním patří Německo (64 %), Slovinsko (61 %), Rakousko (58 %) a Belgie (55 %).

Přestože vláda Bohuslava Sobotky v programovém prohlášení slibovala “zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických, na úroveň vyspělých evropských zemí”, schválila si v Plánu odpadového hospodářství závazný cíl recyklovat pouze cca 38 % komunálních odpadů do roku 2020. Kraje si s odvoláním na vládu stanovily ve svých plánech rovněž stejně nízké cíle recyklace. A ministr Richard Brabec (ANO) se aktuálně v novém návrhu zákona o odpadech snaží prosadit zákaz skládkování spalitelných odpadů s cílem přesunout odpady ze skládek do spaloven. Návrh nového zákona o odpadech zakazuje od roku 2024 skládkovat odpady s výhřevností nad 4 MJ/kg. Také změna vyhlášky č. 294 o podmínkách ukládání odpadů na skládky obsahuje tento limit pro skládkování předtříděných a upravených směsných odpadů.

Z východoevropských zemí vsadilo na spalovny například Estonsko a doplatilo na to. V roce 2012 recyklovalo 40 % komunálních odpadů. O rok později zprovoznilo nové spalovny a recyklace poklesla natolik, že původní úrovně dosud nedosáhlo Naopak Slovinci jsou na špici recyklace v EU, aniž by odpady spalovali.“ Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: „Množství komunálních odpadů v EU už devět let klesá, přestože ekonomika roste. Evropa recykluje a kompostuje už v průměru 44 % komunálních odpadů, nejlepší státy přes 60 %. ČR recykluje a kompostuje jen 35, resp. 26%, podle různé metodiky sběru dat. Vláda slíbila v programovém prohlášení zvýšit recyklaci na úroveň vyspělých evropských zemí. Závazné cíle pro recyklaci si však schválila dvakrát menší. Ministr Brabec plánuje v novém odpadovém zákoně zákazem skládkování spalitelných odpadů zvýšit pálení odpadů namísto jejich recyklace.“ 

Zdroj: Tisková zpráva Hnutí Duha 23. 3. 2016 (Eurostat: V recyklaci komunálních odpadů stále kulháme daleko za Evropou. Vláda se zavázala zvýšit recyklaci, chystaný odpadový zákon ministra Brabce však podporuje spalovny) 

Tisková zpráva Eurostatu

 


Datum uveřejnění: 23.3.16
Poslední změna: 23.3.2016
Počet shlédnutí: 3066