Zprávy z tisku

V národní výzvě programu LIFE je pro české žadatele připraveno 90 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu na přípravu a realizaci projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům unijního programu LIFE v roce 2021. V minulosti se díky projektům LIFE podařilo například zvýšit ochranu některých druhů dravých ptáků nebo vzácných druhů motýlů, vznikla interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro města i firmy nebo prototyp zařízení na měření reálných emisí z naftových motorů v městském provozu.

 
Foto: chica_de_tulear@Pixabay.com
 

„Pro realizaci programu v letech 2021-2027 bylo nutné připravit a přijmout nový právní rámec na evropské úrovni. MŽP se snaží na aktuální vývoj pružně reagovat a v prvním možném termínu připravilo tradiční národní výzvu. Formátem výzvy se snažíme maximálně vyjít vstříc potřebám českých žadatelů a věříme, že se i díky podpoře poskytnuté z národních zdrojů podaří připravit úspěšné projekty, které budou přínosem pro řešení problémů životního prostředí v českém i evropském měřítku, říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Evropská komise navýšila finanční prostředky programu LIFE pro období do roku 2027 téměř o 60 % a rozšířila program o pilíř přechodu k čisté energetice, který dříve spadal pod program Horizont 2020. Celkový rozpočet programu činí 5,43 mld. EUR a podpora projektů bude směrována celkem do 4 podprogramů, přičemž míra podpory poskytovaná Evropskou komisí se může pohybovat v rozmezí 60-75 % způsobilých výdajů.

https://cinea.ec.europa.eu/life_en V České republice jsou v současnosti s národní podporu realizovány projekty zaměřené například na praktické uplatnění inovativní technologie pro čištění vod kontaminovaných pesticidy, revitalizaci rašelinišť a obnovu přírodního vodního režimu v horských oblastech nebo podporu využívání zelené a modré infrastruktury minimalizující efekt městského tepelného ostrova.

Finanční podporu z národní výzvy je možné získat na přípravu projektové dokumentace žádosti a spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí v případě schválení projektové žádosti v evropské výzvě. V rozpočtu pro rok 2021 je na přípravu a spolufinancování projektů připraveno 90 milionů korun.

Podpora je určena pro tyto typy projektů:

  • standardní akční projekty v podprogramu "Příroda a biologická rozmanitost"
  • standardní akční projekty v podprogramu "Oběhové hospodářství a kvalita života
  • standardní akční projekty v podprogramu "Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně"
  • koordinační a podpůrné akce v podprogramu "Přechod na čistou energii"

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. Hlavní příjemce může získat až 12 mil Kč na spolufinancování projektu, při současném dodržení limitu 20 % z celkových způsobilých nákladů. Partnerům projektů národní výzva nabízí možnost spolufinancování ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů jejich rozpočtu až do výše 1 milion korun na jeden projekt. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové žádosti.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz. Informace k výzvě jsou dostupné na stránce programu LIFE, v sekci Dokumenty."

Kontakt:

https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life Simona Kosíková
Národní kontaktní místo programu LIFE v ČR
Tel.: +420 731 690 215
E-mail: simona.kosikova@mzp.cz

Zdroj: Tisková zpráva MŽP 30. 6. 2021

 


Datum uveřejnění: 30.6.21
Poslední změna: 2.7.2021
Počet shlédnutí: 427