Zprávy z tisku

V elektrárně Tisová začali vyrábět teplo a elektřinu z biomasy

Tisová (Sokolovsko) 23. listopadu (ČTK) - Až 40 procent uhlí spalovaného ve fluidním kotli Elektrárny Tisová (ETI) na Sokolovsku může už v nadcházejících měsících nahradit biomasa. Její spalování ve zdroji, který zásobuje teplem tisíce domácností v Sokolově a širokém okolí, je dalším krokem skupiny Sokolovská uhelná na cestě k odklonu od spalování uhlí a přechodu na ekologičtější zdroje energie. Firma o tom dnes informovala na svém facebookovém profilu.

 
Foto: geralt@Pixabay.com
 

“Vsázku biomasy jsme zahájili v říjnu a postupně navyšujeme její objem. Zatímco v současné době tvoří zhruba osm procent, její celkové množství lze navýšit až na úroveň 40 procent celkové vsázky,” říká ředitel ETI Pavel Homola. Celkově by tak mohl objem energeticky využívané biomasy dosáhnout až 12.500 tun měsíčně. “Zdrojem biomasy pro naši elektrárnu je především odpad z lesnické produkce a dále pak odpad z průmyslové dřevovýroby. Snažíme se přitom využívat zdroje co nejblíže elektrárně, abychom minimalizovali ekologickou stopu i při dopravě a zároveň tak podpořili rozvoj regionu,” shrnul Homola.

Spalování biomasy je jedním z kroků k dosažení uhlíkové neutrality. “Při hoření biomasy se totiž uvolní pouze tolik oxidu uhličitého, kolik ho rostlina sama spotřebovala při svém růstu. Nedochází tak k zatěžování životního prostředí uvolňováním fosilního CO2 a při cíleném pěstování biomasy je navíc uvolněný objem opět deponován zpět, například do dřevní hmoty,” uvedl Homola. Zatímco dříve se biomasa na celkové produkci elektrické energie v ČR podílela zhruba 2,4 procenta, v budoucnosti by se měl její podíl dále zvyšovat. A to i díky možnosti jejího využití ve fluidních kotlích ETI.

Elektrárna Tisová, která je dceřinou společností Sokolovské uhelné, je nejstarší českou velkokapacitní elektrárnou. Byla vybudována v letech 1954 až 1962 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve s cílem využívat právě místní zdroje. Spalování biomasy se v elektrárně Tisová zkoušelo už na počátku tisíciletí. Tehdy se zde experimentálně testovalo například využití pazdeří z konopí nebo energetického šťovíku. Kvůli nedostatku biomasy na trhu se ale od jejího využívání upustilo. V současné době má ETI zajištěný dostatek dodávek jak do konce roku 2021, tak na celý nadcházející rok 2022. V roce 2021 předpokládá využití 25.000 tun biomasy a pro rok 2022 by tento objem mohl dosáhnout až 150.000 tun.

Vedle využití biomasy v ETI ze skupiny Sokolovská uhelná připravuje sesterská skupina SUAS Group rozsáhlou výstavbu fotovoltaických nebo větrných elektráren na plochách zasažených v minulosti těžbou a zpracováním hnědého uhlí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 11. 2021

 


Datum uveřejnění: 23.11.21
Poslední změna: 24.11.2021
Počet shlédnutí: 432