Zprávy z tisku

V Dubé mají pokusný reaktor na plazmové zplyňování odpadu

Dubá (Českolipsko) 28. listopadu (ČTK) - Technologii plazmového zplyňování pro likvidaci odpadu začali testovat v Dubé na Českolipsku. V republice se k tomu účelu zatím nevyužívá. Vybudování vědeckotechnického parku stálo přes 40 milionů korun, řekl dnes ČTK a České televizi Grischa Kahlen, ředitel společnosti Millenium Technologies, která park vybudovala.

 
 

Zatím je v bývalé mlékárně jeden pokusný reaktor, jde o první takový v soukromé sféře v zemi. "Používáme ho k tomu, abychom si ověřili systém zplyňování organických látek. To znamená, my do reaktoru dáváme materiál, který působením ohromné teploty vevnitř, kterou dosahujeme pomocí plazmového hořáku, přeměníme v plyn," řekl Kahlen. Teplota v reaktoru dosahuje až 1300 stupňů. Získaný plyn se dá využít k výrobě elektřiny a tepla nebo vodíku či syntetických motorových paliv.

Na plyn se ale podle Kahlena nepřemění všechny složky odpadu. "To, co je anorganické, to znamená sutě, popeloviny v tom materiálu, roztavíme (v reaktoru) a vytvoříme z toho lávu. Po vychladnutí vytvoří kámen, který v sobě uzamyká všechny nebezpečné látky," uvedl. I taková struska je podle něj využitelná, a to jako stavební materiál.

Vznik soukromého vědeckotechnického parku s tímto zaměřením se ale nelíbí ekologům ze sdružení Arnika, neboť Dubá je vstupní branou do CHKO Kokořínsko. Proti jeho vybudování protestovali už před šesti lety, kdy byl projekt ve fázi přípravy. "Naše stanovisko je pořád stejné. To zařízení je věc, která by z hlediska zákona na ochranu ovzduší bylo posuzované jako zařízení na spalování odpadů. Takže by v chráněné krajinné oblasti nemělo být," řekl dnes ČTK za Arniku Jindřich Petrlík.

Kritiku ekologů Kahlen odmítá. Podle něj nebudou do Dubé vozit žádné odpady. "Toho se nemusí lidé bát, protože za prvé k tomu nemáme povolení, za druhé není k tomu určeno a nebude nikdy komerčně využíváno to, co tady bylo postaveno. Je to pro nás vědeckotechnická základna," uvedl. Podle něj pro zplyňování používají testovací materiály, jako jsou pelety.

Kahlen považuje plazmové zplyňování za technologii, která je do budoucna perspektivní pro likvidaci komunálního i průmyslového odpadu a čistírenských kalů. Za její výhodu oproti spalovně považuje, že nevzniká žádný další odpad a reaktor je oproti spalovně menší. Podle něj chtějí jít cestou postupných kroků. "Žádný investor nepůjde do investice technologie, která není komerčně ověřená. Musí se získat zkušenosti s provozem," řekl.

V Dubé je reaktor schopný zpracovat za hodinu 100 kilogramů odpadu. Příští rok tam postaví reaktor, který za hodinu zpracuje na 500 kilogramů vysušených čistírenských kalů. "Ten už bude komerční. Po odzkoušení se odveze ke konkrétnímu zákazníkovi," dodal jednatel firmy. Do budoucna plánuje společnost výstavbu ještě větších reaktorů, jež za hodinu zpracují až pět tun odpadu. Jeden tak velký by podle Kahlena pokryl potřeby města velikosti Plzně.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4.12.2018

 


Datum uveřejnění: 4.12.18
Poslední změna: 4.12.2018
Počet shlédnutí: 835