Zprávy z tisku

UZS: V případě nevypsání podpory obnovitelných zdrojů (OZE) pro příští rok hrozí, že tisíce lidí v oboru přijdou o práci

UZS 12.9.2016 - Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy nesouhlasí s názorem prezidenta Miloše Zemana, že je třeba omezit vyplácení podpory na obnovitelné zdroje pro příští rok. Na dnešním jednání tripartity proti němu vystoupil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy, a Jan Rafaj, který upozornil na to, že v případě nevypsání podpory ve výši 27 miliard korun bude snížena konkurenceschopnost českého průmyslu a ohroženo na tisíce pracovních míst v oboru instalace, údržby a recyklace OZE.

Prezident Miloš Zeman na dnešním jednání tripartity vytkl zástupcům vlády, že nejsou schopni omezit podporu pro OZE. Prezident tuto podporu považuje za „batoh plný kamenů, který si státní rozpočet nese na svých bedrech“ a dále sdělil, že „by už s tím konečně měl někdo něco udělat.“ Na obranu podpory OZE vystoupili prezident Hanák i viceprezident Rafaj, a zdůraznili, že podpora pro OZE není určena „solárním baronům“, jak to nazývá prezident, ale je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Pro její nevypsání neexistuje jediný důvod. Jak již několikrát v průběhu srpna uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská, platí, že „celý sektor OZE včetně zdrojů uvedených do provozu v období 2006 až 2012 má jistotu, že podpora je oprávněná a není požadováno žádné navrácení podpory.“

Navíc podporu pro obnovitelné zdroje by bylo možné zastavit jen v případě, že by Evropská komise shledala, že je tato podpora neslučitelná s vnitřním trhem unie. To ostatně vyplývá i z textu cenového rozhodnutí o vypsání podpory z prosince loňského roku. Nic takového ale není projednáváno a Komise ani nic podobného České republice nesdělila.

V případě, že by ale k omezení nebo snížení podpory OZE došlo, hrozí Česku soudy a mezinárodní arbitráže, přičemž kromě nevyplacené podpory bude muset stát nakonec hradit i náklady na řízení. Zároveň by došlo k nenávratnému poškození investičního klima v České republice, soukromý sektor by byl demotivován k dalším investicím do energetiky, což by mohlo ohrozit zajištění stabilních a dostupných dodávek pro domácnosti i firmy.

Narušení stávajícího režimu podpory obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů by také pro řadu podniků znamenalo existenční problémy s vysokým rizikem uzavírání kapacit, což by mohlo ohrozit plnění našich klimaticko-energetických závazků ve vztahu k Evropské unii a přineslo by s sebou riziko sankčních opatření. „Navíc by byly ohroženy i tisíce pracovních míst v oboru instalace, údržby a recyklace OZE. Dominový efekt by pak pokračoval v bankovním sektoru, který na projekty poskytl úvěry za desítky miliard korun a jejich krach by znamenal značné finanční ztráty,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů, a dodává: „Žijeme v právním státě, garantované podmínky se musí dodržovat po celou dobu platnosti daného rozhodnutí, a to právě kvůli stabilitě podnikatelského prostředí a ochraně pracovních míst.“

Fakta ke sporu o vypsání podpory pro obnovitelné zdroje energie:

Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ, odmítla vypsat podporu pro obnovitelné zdroje s odkazem, že některé projekty nemají tzv. notifikaci Evropskou komisí. Týká se to především instalací z let 2006-2012 a některých malých vodních elektráren. Ovšem:

  • Samotná Evropská komise nepředpokládá, že by se měla podpora pro „prověřované“ zdroje zastavit. Podobná situace již v minulosti nastala např. v sousedním Německu. Komise zde několikrát prověřovala systém podpory a podpora byla přitom bez problémů vyplácena dál.
  • Z cenového rozhodnutí vydaného na konci roku 2015 vyplývá, že podpora nebude poskytnuta pouze tehdy, pokud by byla v rozporu se zákonem o podporovaných zdrojích nebo pokud by nebyla slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. Ani jeden z těchto faktorů nenastal.

Zdroj: Tisková zpráva UZS 12.9.2016

 

Datum uveřejnění: 12. září 2016
Poslední změna: 12. září 2016
Počet shlédnutí: 1047