Zprávy z tisku

Ústecký kraj představil lidem z EK vizi přeměny uhelného regionu

Most 16. května (ČTK) - Ústecký kraj dnes představil zástupcům Evropské komise, jak chce změnit uhelný region. Projekty po konci dolování má Skupina ČEZ, která provozuje elektrárny na severu Čech, těžaři i státní podnik Palivový kombinát Ústí, který spravuje území zasažená těžbou. Doly se podle jeho vize mají přeměnit v soustavu propojených jezer.

 
 

Osm zástupců Evropské komise se už ve středu setkalo se zástupci Karlovarského kraje. Dnes si prohlédli elektrárnu Prunéřov na Chomutovsku, důl ČSA u Mostu, napuštěné jezero Most, ústeckou Masarykovu nemocnici a vědecké centrum na výzkum geotermální energie v Litoměřicích.

V Evropské unii vznikla uhelná platforma, jejímž cílem je výměna zkušeností mezi jednotlivými uhelnými regiony. Unie by na projekty spojené s koncem těžby mohla v budoucnu uvolnit několik miliard korun.

Podkrušnohorská hnědouhelná pánev by se mohla stát strategickou zásobárnou vody. Ředitel Palivového kombinátu Ústí Petr Lenc řekl, že oblast zasažená těžbou uhlí v Ústeckém kraji zabírá 400 kilometrů čtverečních. Jsou tu doly už zavřené, rekultivované i stále funkční. Jezero už vzniklo na místě dolu u Ústí nad Labem, napuštěno je jezero Most. Další budou přibývat. "Výsledkem má být soustava jezer, kterou musíme přizpůsobit klimatickým změnám, tedy pokusit se jimi udržet v tomto území maximum vody," řekl Lenc. "Tvoříme něco, co by tu po ukončení těžební činnosti mělo být téměř na věky," zdůraznil.

Propojená soustava vodních děl by mohla být zásobárnou vody v regionu a využita by mohla být i pro energetiku, která je jedním z důležitých odvětví v kraji. "Přešlo by se ale na čisté zdroje energie, jako jsou solární či větrné elektrárny, oblast biomasy, zvažuje se stavba přečerpávacích vodních elektráren," uvedl Lenc.

Postupně by se do území zasažené těžbou měl vracet život. "Snahou je připravit oblasti k postupné urbanizaci a obnovit zemědělskou půdu," řekl Lenc. Jezera by zároveň měla sloužit k rekreaci. V jezeře Milada u Ústí nad Labem se už lidé koupou. V jezeře Most to podle Lence bude možné nejspíše až v září roku 2020.

Projekty v sociální a vzdělávací oblasti či ve zdravotnictví připravuje krajská samospráva v rámci vládního programu RE:START. V programu je pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj 62 miliard korun do roku 2030. Na území Ústeckého kraje bylo do konce loňského roku vyčerpáno 1,3 miliardy korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.5.2019

 


Datum uveřejnění: 16.5.19
Poslední změna: 21.5.2019
Počet shlédnutí: 2820