Zprávy z tisku

Úsporám na stopě

Úsporám na stopě s kufrem vybaveným řadou přístrojů mohou být nyní všechny jihočeské školy, které budou mít zájem o jeho bezplatné zapůjčení. Spolek Energy Centre České Budějovice připravil tuto výukovou pomůcku v rámci projektu Úsporám na stopě, který finančně podpořil Jihočeský kraj.

 
 

V hliníkovém kufru naleznou učitelé a žáci přístroje na měření spotřeby energie a kvality ovzduší a pomůcky pro úsporu energie včetně návodů k použití: 

* měřič spotřeby energie 
* luxmetr 
* měřič CO2, teploty a vlhkosti 
* měřič elektromagnetického záření 
* spořič vody do WC, perlátor, měrka průtoku vody 
* různé druhy žárovek, stolní lampa, zásuvková lišta 

Po dobu trvání projektu, tzn. do 31. 10. 2017 budou hrazeny z projektového rozpočtu rovněž náklady na doručení kufru školám. K dispozici jsou celkem 4 kufry. Cílem projektu je přiblížit žákům a studentům jihočeských ZŠ a SŠ praktickou a zábavnou formou téma úspor energie a ukázat jim, že úspora energie nemusí vždy znamenat snížení komfortu a tepelné pohody. 

Zdroj: Tisková zpráva Energy Centre České Budějovice 19.9.2017

 


Datum uveřejnění: 18. září 2017
Poslední změna: 19. září 2017
Počet shlédnutí: 1190