Zprávy z tisku

Úloha udržitelné bioenergie při plnění evropské zelené dohody

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o obnovitelných zdrojích energie (RED II) v minulém roce stanovila za cíl dosáhnout 32% podílu OZE v EU do roku 2030. Tato směrnice stanovila základ tzv. kritérií udržitelnosti, podle nichž se bioenergie stala jedinou formou energie se zárukou udržitelnosti zdrojů.

 
 

Ilustrační foto: Chris Jones @Flickr.com

Od roku 2000 se energie z obnovitelných zdrojů v EU neustále zvyšuje (+ 131 %) a absolutní příspěvek bioenergetiky ke konečnému energetickému mixu se více než zdvojnásobil. Odvětví bioenergie, které představuje téměř 60 % celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v Evropě, hraje při přechodu na nízkouhlíkovou energii vedoucí úlohu.

Biomasa využívaná k energetickým účelům v EU je převážně lokální: pouze 4 % jsou importována, což přispívá k energetické nezávislosti EU.

Energie je v EU 28 zdrojem 78 % emisí skleníkových plynů, přičemž za 45 % emisí skleníkových plynů je zodpovědná doprava a vytápění. V roce 2017 bylo díky využití bioenergie ušetřeno 303 Mt COeq. To odpovídá 7 % emisí skleníkových plynů v EU28, které představují přibližně roční emise Španělska.

Díky více než 50 000 obchodních jednotek a ročnímu obratu 60,6 miliard EUR má bioenergie potenciál stát se klíčovým sektorem energetického průmyslu, který podporuje hospodářský rozvoj EU.

Bioenergie je tak klíčovým hráčem v současném a budoucím energetickém mixu a spolu s dalšími obnovitelnými zdroji energie je důležitou součástí podílející se na dosažení našich cílů do roku 2050.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Přeloženo z Euractiv.com 20. 4. 2020

 


Datum uveřejnění: 20.4.20
Poslední změna: 20.4.2020
Počet shlédnutí: 519