Zprávy z tisku

Teplárny loni investovaly v ČR do snížení emisí dvě miliardy Kč

Praha 7. ledna (ČTK) - Teplárenské společnosti v ČR loni investovaly do snížení emisí přes dvě miliardy korun. ČTK to dnes řekl mluvčí Teplárenského sdružení ČR Pavel Kaufmann. Modernizace provozů bude podle sdružení pokračovat i v dalších letech. Předloni investovaly teplárny v ČR do snížení emisí asi miliardu korun, od roku 2013 pak dohromady více než 23 miliard korun.

 
 

Sdružení uvedlo, že výsledkem investic je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. V případě oxidů dusíku podle něj klesly emise v předloňském roce proti roku 2013 o 37 procent, v případě prachu a oxidu siřičitého pak o 51 procent.

Předseda výkonné rady sdružení Tomáš Drápela uvedl, že modernizace tepláren bude pokračovat do roku 2022. "Paradoxně budou muset dodatečné investice provést i některé již ekologizované velké teplárny, které provedly investice jako první. Během období pro jejich modernizaci se totiž dále zpřísnily emisní požadavky na nejlepší dostupné technologie tedy BAT z anglického Best Available Techniques," sdělil.

Jiří Koželouh z Hnutí Duha dnes ČTK řekl, že investice tepláren nebyly malé a je faktem, že znečištění solidně snížily. "Problém ale je, že naše teplárenství, ale také města, nejsou dostatečně připraveny na přechod tepelného zásobování na obnovitelné zdroje v kombinaci s masivním zateplováním zásobovaných domů. To je přitom do budoucna jediná ekonomicky udržitelná cesta," podotkl.

Teplárenské sdružení tvrdí, že podíl tepláren na celkových emisích je nyní marginální. Dominantním původcem jemných prachových částic jsou u nás lokální topeniště, tedy domovní kotle, kamna a jiné zdroje spalující pevná paliva, tj. uhlí nebo dřevo, uvedlo.

"V roce 2017 vypustily domácnosti z lokálních topenišť přes 74 procent emisí jemného prachu, tedy dvacetkrát více než celý sektor veřejné energetiky a výroby tepla, který se na nich podílel 3,5 procenta. Podíl domácích topenišť na emisích rakovinotvorného benzo(a)pyrenu činil dokonce 98 procent," uvedl ředitel sdružení Martin Hájek.

S tím, že lokální topeniště na uhlí, ale také uhelné elektrárny produkují výrazně více znečištění proti teplárnám souhlasí i Koželouh. "Za spalování uhlí v domácích kotlích a kamnech bez jakýchkoliv filtrů se přitom platí jen směšně nízká energetická daň, zatímco teplárny platí čím dál větší cenu za emisní povolenky na vypuštění oxidu uhličitého a platí i za znečištění prachem a dalšími škodlivinami. Podmínky je potřeba srovnat a fosilní paliva mimo systém emisního obchodování musí být zatížena daní odpovídající ceně emisní povolenky," dodal.

Teplárenské sdružení ČR bylo založeno v roce 1991, jeho členové zásobují teplem dálkově 1,3 milionu domácností, v nichž žije přes tři miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům. Celkovým obratem svých členů sdružení nedisponuje. Jednou z největších teplárenských společností v Česku je Pražská teplárenská. Předloni jí meziročně klesl čistý zisk o pětinu na 562 milionů korun. Výnosy firmy se pak proti roku 2017 snížily o 3,6 procenta na 5,1 miliardy korun.

Snížení emisí tepláren v ČR v letech 2013 až 2018

  Emise (v tunách za rok)     Snížení emisí za období 2013 až 2018  
  2013 2015 2018 tun za rok v procentech
Oxidy dusíku 20.059 16.139 12.611 - 7.447 - 37,1
Oxid siřičitý 41.278 34.832 20.375 - 20.902 - 50,6
Prach 1089 688 534 - 555 - 50,9

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR 7.1.2020

 


Datum uveřejnění: 7.1.20
Poslední změna: 13.1.2020
Počet shlédnutí: 326