Zprávy z tisku

Taxonomie vytvoří poptávku po obnovitelných zdrojích a čistých plynech

Evropská komise zveřejnila návrh takzvaného delegovaného aktu taxonomie, jenž definuje, které technologie a za jakých podmínek mohou být při financování jejich výstavby, údržby a provozu považovány za udržitelné. Uvedená kritéria budou využívána bankami, aby prokázaly, že investují do čistých technologií. Očekává se, že taxonomie bude jedním ze silných nástrojů k dosažení uhlíkové neutrality EU v roce 2050.

 
Foto: Capri23auto@Pixabay.com
 

32 procent spotřeby energie budou už za deset let pokrývat obnovitelné zdroje energie (OZE), je to skoro dvakrát víc, než dnes (17,5 %).1 A takový je spravedlivý podíl Česka na společném evropském dekarbonizačním úsilí, který v létě zveřejnila Evropská komise. Ve spotřebě elektřiny stoupne podíl obnovitelných zdrojů, zejména díky rozvoji slunečních a větrných elektráren, dokonce na trojnásobek, ze současných 15 na 43 %, předpovídá Komora OZE. Kromě elektřiny je nutné zvýšit podíl obnovitelných zdrojů i ve spotřebě tepla a chladu a v dopravě. Rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější a čistou energii bude hlavním tahounem této proměny v energetice. Největší výzvou zůstává přístup státu, který sice obnovitelné zdroje podporuje, ale dosud nedostatečně, jen jako doplněk k velké, tradiční energetice. Obnovitelné zdroje jsou přitom jedinečnou příležitostí pro domácnosti, podnikatele i obce a vláda by měla jejich rozvoji dát zelenou.

Pro přechod na čistou energetiku bude klíčové zvládnutí technologií akumulace a řízení spotřeby i výroby energie. Za zásadní považujeme využívání řiditelných obnovitelných zdrojů, a to jak na straně výroby tak na straně spotřeby. Především jde o bioplyn a biometan a důležitý potenciál regulace a akumulace při využití tepelných čerpadel.

Nemáme pochybnosti, že Česko se svou robustní vědeckou, technologickou a průmyslovou základnou může v energetické transformaci uspět. Proto považujeme delegovaný akt taxonomie za příležitost a vyzýváme k vytvoření vhodných a jednoduchých podmínek pro rozvoj těchto perspektivních energetických odvětví, z nichž budou v budoucnu profitovat domácnosti, podnikatelé a firmy i obce.

Zdroj: Tisková zpráva Komory OZE, Asociace pro využívání tepelných čerpadel, Cechu akumulace a fotovoltaiky, Cechu provozovatelů malých vodních elektráren, CZ Biom, České společnosti pro větrnou energii 31. 1. 2022

 


Datum uveřejnění: 31.1.22
Poslední změna: 4.2.2022
Počet shlédnutí: 234