Zprávy z tisku

Svaz moderní energetiky posilují zástupci sektoru energetických služeb

Praha 10. prosince 2018 - Novým členem Svazu moderní energetiky se stala Asociace poskytovatelů energetických služeb. Společně se zaměří na budování většího povědomí o možnostech energetických služeb se zárukou úspor (EPC) pro firmy a veřejný sektor. Vstupem nového člena naplňuje Svaz moderní energetiky svůj cíl spojit sektor progresivních a dynamicky se rozvíjejících řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie a především energetických služeb.

 
 

Asociace poskytovatelů energetických služeb působí na českém trhu od roku 2010. V minulosti se například podílela na vytvoření standardů pro EPC projekty. Dlouhodobě buduje povědomí o možnostech energetických úspor ve veřejném i soukromém sektoru. Zvyšováním energetické efektivity podniků pomáhá české ekonomice. Česko patří podle dat Eurostat v EU k energeticky nejnáročnějším zemím. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze Bulharsko a Estonsko. V roce 2015 byla energetická intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr.

„Asociace poskytovatelů energetických služeb přináší Svazu své rozsáhlé zkušenosti v oblasti energeticky efektivních projektů v průmyslu. Různé cesty vedoucí k vylepšování energetické účinnosti podniků jsou základem moderní ekonomiky. Symbolem proměny jsou inovace, které se stávají běžnou součástí výrobních procesů nebo provozu budov. Postupný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie a energeticky efektivních technologií se díky dostupnější ceně stává stále důležitější součástí podnikání z pohledu ekonomiky i společenské odpovědnosti,“ uvádí k cílům spolupráce Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Před námi je klíčový rok, kdy se budou nastavovat podmínky financování pro evropské programové období 2020–2027. Další impulsy pro zvyšování energetické efektivity vzejdou z potřeby snížit úroveň emisí oxidu uhličitého. Jsme rádi, že v tomto důležitém období budeme mít po boku odborného a zdatného partnera, jakým Svaz moderní energetiky bezesporu je,“ uvádí ke vstupu do Svazu moderní energetiky Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Asociace poskytovatelů energetických služeb z. s. byla založena v roce 2010 s cílem aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR. Daří se jí určovat a slaďovat standardy energetických služeb. V roce 2016 připravila pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem, který nyní aktualizovala tak, aby odpovídal novele ZZVZ. Členové asociace každoročně přednáší na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU. Asociace je členem Koordinačního výboru pro energetickou účinnost ČR při MPO a formou konzultací pomáhá nastavovat parametry udělování dotací v OPŽP. Nyní sdružuje 26 společností z řad poskytovatelů energetických služeb, poradenských firem a zástupců akademické sféry. Více na www.apes.cz.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu moderní energetiky a Asociace poskytované energetických služeb 10.12.2018

 


Datum uveřejnění: 10.12.18
Poslední změna: 10.12.2018
Počet shlédnutí: 878