Zprávy z tisku

SUEZ a PRODEVAL vytvářejí společný podnik na podporu výroby biometanu

Works4Impact, společný podnik společností SUEZ (60 %) a PRODEVAL (40 %), se zaměřuje na využití bioplynu vyrobeného z organického odpadu a z kalů z čistíren odpadních vod. Spojuje významnou nadnárodní francouzskou společnost podnikající v oblasti vodního a odpadového hospodářství a inovativní technologickou společnost zaměřenou na výrobu technologií pro úpravu bioplynu na biometan.

 
 

"SUEZ je mezinárodní skupina uznávaná po celém světě, takže je pro nás mnohem snazší splnit očekávání klientů na mezinárodních trzích," uvádí Sebastien Paolozzi, prezident společnosti PRODEVAL. Důkazem toho je nedávné vítězství dvojice ve výběrovém řízení na instalaci dvou zařízení u provozovatele čistíren odpadních vod v Římě.

SUEZ podporuje rozvoj společnosti PRODEVAL již od roku 2016 jako investor a strategický partner. V roce 2021 skupina posílila svůj podíl, aby umožnila urychlení rozvoje na mezinárodních trzích a aby tím podpořila rozšíření výkonových řad zařízení. Vytvoření společného podniku je dalším krokem v této spolupráci. Zejména bude podporovat vývoj nových řešení pro veřejné subjekty a pro rozvoj zelené mobility. Biometan, který vzniká biologickým rozkladem organických látek, je náhradou fosilního zemního plynu. Zkapalněný, nebo stlačený se může používat také jako ekologické palivo pro mnoho typů vozidel.

"Výroba biometanu má v ČR velký potenciál díky 574 bioplynovým stanicím, které jsou v provozu a nově vznikajícím projektům, na jejichž rozvoji se v současnosti podílíme. V roce 2030 může český biometan nahradit více než 10 % roční spotřeby zemního plynu, v dopravě se jedná dokonce o celou roční spotřebu" uvádí Martin Vrtiška, ředitel české pobočky PRODEVAL.

„Využitím 1 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu můžeme nahradit cca 1-1,5 % zemního plynu v ČR.  Daleko větší dopad však může mít biometan na snížení produkce CO2, když využijeme BioCNG ve veřejné dopravě nebo z něho vyrobíme vodík“ vyzdvihuje Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ Water CZ. Dodal, že tato iniciativa je plně v souladu se závazky společnosti Suez v oblasti klimatu, jejichž cílem je do roku 2030 snížit emise 20 milionů tun CO2 ročně.

Z úzké spolupráce mezi PRODEVAL a SUEZ v ČR by měli profitovat zejména zákazníci, kterým je toto spojení schopno nabídnout komplexní a inovativní řešení pro všechny kategorie biologicky rozložitelných odpadů a následné využití biometanu dle jejich potřeb.

PRODEVAL je francouzská společnost působící v plynárenském průmyslu více než 30 let. Od roku 2014 se intenzivně věnuje úpravě bioplynu na biometan metodou membránové separace. PRODEVAL je výrobcem technologicky pokročilých jednotek pro výrobu biometanu, vtláčecích stanic pro plynárenskou soustavu, BioCNG a AgriGNV stanic pro dopravu a zkapalňovacích zařízení pro využití CO2. V současnosti máme v Evropě v provozu přes 200 jednotek pro výrobu biometanu, společnost má více než 300 zaměstnanců a v roce 2021 dosáhla obrat 120 mil. EUR. Hlavní sídlo společnosti je ve Francii, dceřiné společnosti působí v ČR, Itálii, Německu, Kanadě a USA.

Zdroj: Tisková zpráva PRODEVAL 10. 5. 2022

 


Datum uveřejnění: 10.5.22
Poslední změna: 13.5.2022
Počet shlédnutí: 450