Zprávy z tisku

Společná zemědělská politika se více zaměří na ochranu životního prostředí, Unie musí zemědělce adekvátně podpořit

Rada pro zemědělství a rybářství jednala dnes v Lucemburku o balíčku opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Její účastníci hovořili o tzv. zelené architektuře a situaci na komoditních trzích.

 
 

Evropská komise navrhuje zaměřit se více na životní prostředí, klima a také řešit očekávání občanů ohledně veřejného zdraví prostřednictvím modernizované SZP.

„Znovu jsme dnes připomněli, že opatření musejí být jednoduchá, funkční v praxi a mají zemědělce motivovat, ne jen jim něco přikazovat. Pro plnění cílů ochrany životního prostředí je také nezbytné, aby nové podmínky plnili všichni zemědělci bez ohledu na jejich velikost. Navrhujeme vyjmout ekoplatbu z režimu zastropování, protože by to ohrozilo dosahování ambiciózních environmentálních cílů v podmínkách ČR. U nás by se totiž dotklo podniků, které obhospodařují 60 procent zemědělské půdy. Na tak velké výměře je nezbytné zemědělcům nabídnout fungující nástroje k plnění plánovaných cílů,“ řekl Jiří Šír, náměstek pověřený řízením Sekce EU a zahraničních vztahů Ministerstva zemědělství.

Rada se dnes zabývala také situací na komoditních trzích. Především u cukru a vepřového masa se nejen čeští producenti dlouhodobě potýkají s velmi nízkými výkupními cenami. Evropská komise proto vytvořila skupinu na vysoké úrovni k cukru, která by se měla zabývat možnostmi, jak pomoci celému odvětví, včetně pěstitelů cukrové řepy.

Účastníci dnešní Rady dále diskutovali o opatřeních EU proti odlesňování a degradaci lesů, či vlivu velkých šelem a jiných druhů na sektor zemědělství. Česká republika, Slovensko a Polsko podepsaly Společné prohlášení ministrů o směrnici o obnovitelných zdrojích energie po roce 2020.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zemědělství 18.4.2019

 


Datum uveřejnění: 18.4.19
Poslední změna: 18.4.2019
Počet shlédnutí: 4202