Zprávy z tisku

Snížení emisí v Česku doporučené EU podporují firmy i ekologové

Praha 20. července (ČTK) - Tuzemské podniky i ekologové podporují snížení emisí skleníkových plynů, které dnes doporučila Evropská komise. Do roku 2030 má Česká republika produkci skleníkových plynů, považovaných za hlavní příčinu globálního oteplování, snížit o 14 procent stavu z roku 2005. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR bude naplnění závazku nákladné, ale žádoucí. Ekologické Hnutí Duha sdělilo, že potenciál pro snížení emisí je v Česku dokonce i vyšší.

Dnešní doporučení komise členům unie se nejvíce dotkne zemí EU s nejsilnější ekonomikou. Například Lucembursko a Švédsko mají emise snížit o 40 procent, kdežto Bulharsko se slabou ekonomikou je snižovat nemusí vůbec. Doporučení se týká sektorů mimo systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), což je podle Svazu průmyslu a dopravy ČR pro snížení emisí podstatné. "Podniky nakupující emisní povolenky v uplynulé dekádě snížily emise skleníkových plynů o více než pětinu, kdežto u sektorů mimo systém EU ETS byl zaznamenán jen minimální pokles," sdělil mluvčí svazu Jiří Janda.

"Pro naplnění závazku bude třeba vynaložit značné finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a přijmout dalekosáhlá opatření na mnoha úrovních státní správy. Přesto je i takto ambiciózní cíl žádoucí, jelikož se týká emitentů, kteří dosud v příspěvku k boji se změnami klimatu zaostávali za průmyslem či energetikou," uvedl viceprezident svazu Daniel Beneš.

Česko by podle ekologické organizace Hnutí Duha mohlo dosáhnout i výraznějšího poklesu emisí. "Potenciál pro snižování emisí z malých zdrojů má Česká republika podstatně vyšší než Evropskou unií navrhovaných 14 procent," sdělil energetický expert hnutí Karel Polanecký. K dosažení cíle může podle hnutí pomoci dotační program Nová zelená úsporám, díky němuž mohou lidé třeba prostřednictvím dotací na zateplení ušetřit na vytápění a zároveň snížit produkci skleníkových plynů.

Program Nová zelená úsporám by se proto měl podle Duhy posílit až na 16 miliard ročně. Předloni získal program z emisních povolenek 482 milionů korun, loni to bylo 1,5 miliardy. Hnutí navrhuje také snížit produkci odpadů a zvýšit recyklaci komunálního odpadu z 35 procent na minimálně 60 procent, podporovat alternativy k individuální automobilové dopravě a oživit sektor obnovitelných zdrojů energie.

Návrh Evropské komise projde debatou členských zemí a také Evropským parlamentem. Zahrnuje rovněž mechanismus, který umožní zřízení banky emisních úvěrů, kam mohou přispívat země, které své limity nevyčerpají a z níž bude možné čerpat dodatečně. Systém je také otevřený možnosti prodeje a nákupu emisních příspěvků mezi jednotlivými členskými zeměmi.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.7.2016

 

Datum uveřejnění: 20. července 2016
Poslední změna: 22. července 2016
Počet shlédnutí: 1252