Zprávy z tisku

Snaha inovovat a snižovat emise se daří pouze třem energetickým odvětvím. Solární a větrná energie jsou mezi nimi

Technologie, které v roce 2016 zaznamenaly největší pokrok, jsou moderní obnovitelné zdroje (solární a větrné elektrárny na pevnině energie), elektromobilita a moderní bateriové systémy. Obnovitelné zdroje společně s energetickou účinností se podle aktuální studie Mezinárodní energetické agentury (IEA) budou podílet na více než ⅔ snížení emisí CO2 do roku 2060. Nová studie od Bloomberg New Energy Finance zase doplňuje, že 72 % nových instalací v elektro-energetice do roku 2040 budou právě větrné a solární zdroje.

 
 

IEA publikovala svůj roční přehled o trendech a vývoji v průmyslových odvětvích, které svou činností nejvíce přispívají k navyšování emisí. Zjistila, že většina technologií zaostává za cíli, které by měly planetu udržet pod oteplením o 2°C do konce tohoto století. Jako opravdu “zelené” technologie naopak vnímá fotovoltaiku, větrnou energii, elektromobilitu a bateriové systémy. To potvrzuje i studie od Bloomberg, podle které si fotovoltaika v kombinaci s bateriovými systémy buduje své místo na trhu a již nyní přímo soupeří s plynovými elektrárnami ve vykrývání poptávky při největším zatížením sítě.

“Energie ze Slunce je již nyní cenově srovnatelná s uhlím v Německu, Austrálii, USA, Španělsku a Itálii. Její cena navíc poklesne o dalších 66 % do roku 2040 a spolehlivě tak vytlačí uhlí z většiny světových trhů. Větrná energie na souši má zase za stejné období zlevnit o 47 % a na moři dokonce o 71 %. Nové větrné projekty jsou již dnes nejlevnějším zdrojem elektrické energie na trhu,” komentuje právě vydanou studii Ondřej Šumavský z Aliance pro energetickou soběstačnost.

I když tyto technologie tvoří pouze zlomek z celkového energetického systému, jejich růst a neustálý technologický pokrok je posouvá mezi lídry v nízkouhlíkových technologiích. Fotovoltaika podle studie IEA zaznamená 2,5 násobný růst mezi 2015-2020, zatímco větrný sektor poroste o 170 % v tomto období. IEA také navrhuje zavedení jednodušších procesů pro instalaci střešní fotovoltaiky, což by mělo přispět ke zlepšení integrace těchto zdrojů do sítě a stabilnímu růstu podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě.

I přesto, že bateriové systémy zaznamenaly nárůst o 930 MW kapacity v roce 2016, dalších 20 GW je potřeba do roku 2025 pro naplnění cílů. Celý sektor akumulace elektrické energie poroste podle IEA téměř dvacetinásobně v následujících deseti letech. Nárůst v prodeji osobních elektromobilů o 40 % mezi lety 2015-2016 ukazuje silný růst tohoto odvětví, kde se celkové číslo prodaných elektromobilů vyšplhalo na 2 miliony kusů na světě. Vládní podpora a rozvoj infrastruktury nabíjecích stanic jsou však klíčové pro další růst tohoto odvětví.

“I přesto, že byla větrná energie na mořích označená v této studii mezi odvětví, která potřebují “více motivace”, tento sektor dokázal poslední rok v Německu vysoutěžit hned několik projektů bez jakýchkoliv podpůrných mechanismů, což ukazuje, že větrná energie je nejlevnějším novým zdrojem elektrické energie současnosti”dodává Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. “Měli bychom přestat stát na místě a znovu nastartovat nové projekty zelené energetiky. Větrné i solární elektrárny vychází jako nejvýhodnější investice v energetice,” uzavírá Martin Sedlák.

Více informací:

http://www.iea.org/etp2017/summary/

https://about.bnef.com/new-energy-outlook/?src=learn1#toc-download

Graf: Podíl jednotlivých technologií na budoucím snižování emisí CO2. Obnovitelné zdroje a energetická účinnost budou podle OECD a IEA hlavními faktory pro snižování emisí.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. 21.6.2017

 


Datum uveřejnění: 21. června 2017
Poslední změna: 21. června 2017
Počet shlédnutí: 776