Zprávy z tisku

Skupina MOL kupuje bioplynovou stanici Szarvas

Skupina MOL se dohodla se společností BayWa AG na koupi bioplynové stanice Szarvas – zařízení na zpracování odpadu využívajícího organické odpady k výrobě elektřiny a tepla prostřednictvím kombinované výroby tepla a elektřiny s kapacitou v špičce přibližně 4 megawatty (MW). Závod ročně zpracuje více než 40 000 tun odpadu z produkce masa v regionu a dalších 53 000 tun zbytkového odpadu (např. kejdy a hnoje) ze sousedních chovů hospodářských zvířat a masokombinátů. Kromě toho se jako surovina používá přibližně 18 000 tun zemědělského substrátu, který dohromady produkuje více než 12,5 milionu metrů krychlových bioplynu.

 
Foto: Nelia BOHATYR@iStock.com
 

Skupina MOL usiluje o rozšíření svého portfolia biopaliv tak, aby splňovalo cíle stanovené směrnicí Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie. Tato akvizice je rovněž v souladu s cíli akčního plánu REPowerEU, který stanovil vysoký cíl pro výrobu bioplynu a metanu s cílem přiměřeně zvýšit celkovou energetickou nezávislost Evropské unie. Základní součástí identity a myšlení Skupiny MOL v oblasti provozu a rozvoje je smysl pro odpovědnost za bezpečnost dodávek energie v regionu střední a východní Evropy.

Pro Skupinu MOL je akvizice bioplynové stanice Szarvas (která podléhá schválení maďarského úřadu pro hospodářskou soutěž) skvělou příležitostí k rozšíření portfolia udržitelné výroby energie s potenciálem realizovat cenné synergie uvnitř společnosti. Szarvas má nejen jednu z největších kapacit na výrobu bioplynu ve střední a východní Evropě, ale nachází se také v oblasti, kde jsou přítomny a aktivní průzkumné a těžební aktivity společnosti MOL. To vytváří jedinečnou synergii tím, že poskytuje infrastrukturu pro zlepšení produkce bioplynové stanice. Skupina MOL má interní know-how, osvědčené postupy a bioplynová stanice Szarvas může Skupině přinést nové znalosti, které podpoří rozvoj udržitelného portfolia Skupiny MOL. Společnost zároveň prokázala důvěryhodný záměr stát se regionálním trendsetterem v energetické transformaci.

V souladu se svou strategií SHAPE TOMORROW 2030+ se Skupina MOL zavázala podporovat udržitelnost a přispívat k oběhovému hospodářství prostřednictvím strategických partnerství, inovativního výzkumu a vývoje a cílených investic. Skupina MOL aktivně utváří krajinu zeleného chemického, petrochemického a rafinérského průmyslu a pozitivně ovlivňuje životní prostředí.

Zdroj: Tisková zpráva MOL Česká republika, s. r. o. 31. 5. 2023

 


Datum uveřejnění: 31.5.23
Poslední změna: 5.6.2023
Počet shlédnutí: 297