EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ZPRÁVY Z TISKU

Skanska začala odebírat výhradně zelenou energii

Skanska v České republice poprvé v historii odebírá silovou elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Od 1. ledna 2017 tak již odebrala cca 8 GWh „zelené energie“ pocházející z větru a vyrobené kogenerační jednotkou z biomasy.

V historii společnosti Skanska v České Republice je to vůbec poprvé, co mají všechna odběrná místa firmy silovou elektrickou energii vyrobenou 100% z obnovitelných zdrojů energie. Původ odebrané “zelené energie” je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i stavebních projektech. Při odhadované roční spotřebě více než 12 GWh se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby Skanska využívala elektřinu z klasických zdrojů.

„Skanska je lídrem v zeleném stavění, naším cílem je snižovat emise skleníkových plynů vznikajících v našich provozech a při výstavbě. Zaměřujeme se proto nejen na efektivní provoz, ale i na proces návrhu, přípravy realizace staveb s využítím zelené energie. V elektrárnách tak nebude nutné spálit téměř 2,5 tisíc tun hnědého uhlí,” říká Karel Fronk, manažer udržitelnosti ve společnosti Skanska Česká republika a Slovensko.

Pro další roky bude Skanska provádět výběr vhodného dodavatele elektřiny a zemního plynu v celkovém objemu více než 70 GWh, nejen pro Českou republiku, ale již i pro Skanska na Slovensku, výhradně formou e-aukcí s využitím aukčního portálu.

„Pro všechny subjekty Skanska v České a Slovenské republice jsme dokončili vyhodnocení z Energetických auditů a připravujeme energetický úsporný program s cílem snížit provozní náklady napříč společností,” říká dále Fronk.

Skanska je globálně signatářem dobrovolné iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat ekologické chování v podnikatelské sféře a sdílet zkušenosti v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí. Je zakádajícím členem této iniciativy firem, které svým jednáním chtějí napomoci tomu, aby trh, obchod a finance byly ku prospěchu celé společnosti a přispívaly k dlouhodobě udržitelnému globálnímu hospodářství.

Zdroj: Tisková zpráva Skanska 9.8.2017

 

Datum uveřejnění: 9. srpna 2017
Poslední změna: 9. srpna 2017
Počet shlédnutí: 362


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server