Zprávy z tisku

Rozhovor o bioenergetice v USA, v EU a v ČR se zahraničními hosty

Zveme Vás ke sledování rozhovoru o bioenergetice v USA, v EU a v ČR se zahraničními hosty, které u kulatého stolu vyzpovídá moderátorka Euractiv.cz, Aneta Zachová, v pátek 4. března mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Záznam bude dostupný i později.

 
 

Bioenergie, do které patří elektřina, teplo a biopaliva z bioplynu, biometanu a ze spalování štěpky, je významným zdrojem, který není závislý ani na počasí ani na importu energie nebo surovin ze zahraničí. Mezi obnovitelnými zdroji hraje velice důležitou roli již dnes, a přitom se o ní mluví málo. Jaké je postavení bioenergetiky v politice obnovitelných zdrojů USA, EU a ČR? O situaci v USA bude mluvit Bernard Sheff, viceprezident bioplynového inženýrství ve společnosti Montrose Environmental Group a předseda Americké rady pro bioplyn. Roli bioenergie v EU popíše Marco Giacomazzi, který se věnuje politice a legislativě v Evropské bioplynové asociaci a Evropské kompostářské asociaci. České prostředí bude komentovat Jan Habart, předseda asociace CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Hosty u kulatého stolu vyzpovídá moderátorka Euractiv.cz, Aneta Zachová, v pátek 4. března mezi 10. a 12. hodinou dopoledne.

  • Jaký je vztah EU, americké a české vlády, k obnovitelným zdrojům: z pohledu státní koncepce až po globální témata (summit v Glasgow)? Jak vytváří národní energetickou koncepci a jak se na ni podílí jednotlivé země?

  • Jaké jsou v USA/EU/ČR formy dotací či motivací pro zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů? Existuje vládní systém podpory a/nebo regulace pro „skleníkové“ plyny? Mají výrobci zelené energie dlouhodobé přímé smlouvy se spotřebiteli?

  • Jaké jsou v USA/EU/ČR zdroje pro výrobu bioplynu a jak jsou využívány vedlejší produkty zemědělství a energetická biomasa?

Pro odpovědi na tyto a další otázky sledujte rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=myCGrNqlJoU

Ke sledování živého rozhovoru Vás srdečně zve asociace CZ Biom a Euractiv.cz.

Kdo je Bernard “Bernie” Sheff?

Viceprezident bioplynového inženýrství ve společnosti Montrose Environmental Group a předseda Americké rady pro bioplyn (American Biogas Council, ABC). 

Bernard „Bernie“ Sheff je významnou osobností bioplynového průmyslu v USA. V současné době působí jako předseda představenstva Americké rady pro bioplyn (ABC) a je uznávanou osobností, která na amerických mléčných, prasečích a drůbežích farmách zavádí zpracování hnoje a odpadu z potravin pomocí anaerobní digesce

Již téměř tři desetiletí navrhuje a staví bioplynové stanice a jeho první stanice vybudovaná v západním Michiganu stále funguje i po 30 letech. Je registrovaným profesionálním inženýrem (P.E.) v 10 státech a vystudoval magisterský program civilního inženýrství na Michiganské univerzitě. Bernie je také vedoucím instruktorem Školy pro výcvik operátorů Americké rady pro bioplyn (ABC’s Operator Training School).

Krátké představení zde: https://montrose-env.com/about/senior-leaders/bernard-sheff-pe/

Kdo je Marco Giacomazzi?

Marco Giacomazzi se věnuje politice a legislativě v Evropské bioplynové asociaci (European Biogas Association – EBA) a Evropské kompostářské asociaci (European Compost Network – ECN).

Odpovídá za hlavní politické otázky týkající se recyklace živin a cirkulární bioekonomiky, včetně nařízení EU o hnojivech, nařízení o živočišných vedlejších produktech a společné zemědělské politiky.

Působil v několika organizacích v Bruselu, kde získal rozsáhlé zkušenosti s monitorováním, ovlivňováním a podáváním zpráv o věcech veřejných.

Marco je držitelem magisterského titulu v mezinárodních vztazích na Alma Mater University of Bologna – Forlì Campus (IT).

Kdo je Jan Habart?

Jan Habart je předsedou asociace CZ Biom, která sdružuje přes 200 producentů obnovitelné energie z bioplynu nebo biomasy a podniků zpracujících nebo nakládajících s biomasou a bioodpady

Je vedoucím pracovní skupiny Obnovitelné zdroje energie Hospodářské komory ČR, kde se podílí na přípravách pozic k legislativě energetické koncepce a zastupuje ji na legislativní radě vlády.

Jan Habart je členem předsednictva Bioenergy Europe, kde zastupuje podnikatele ze sektoru biomasy na úrovni EU. Je také odborným konzultantem pro energetické využití biomasy a bioodpadů a členem rady pro odpadové hospodářství při Ministerstvu životního prostředí ČR.

Má vystudované doktorské studium (Ph.D.) zaměřené na využití odpadů na České zemědělské univerzitě v Praze na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin.

Kontakty:

  • Julie Dajčl – redaktorka CZ Biom, dajcl@biom.cz, +420 731 872 260

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagaci využívání biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Zájmem asociace je cirkularita materiálových toků, proto se zabývá také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružuje velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti bioenergie. Je řádným členem Bioenergy Europe, European Biogas Association, European Compost NetworkWorld Bioenergy Association.

 


Datum uveřejnění: 3.3.22
Poslední změna: 4.3.2022
Počet shlédnutí: 486