Zprávy z tisku

Rodiče vyjdou do ulic s jasnou zprávou: Mysleme na naše děti a zachraňme jejich budoucnost!

Skupina rodičů se rozhodla uskutečnit protestní pochod s názvem "Rodiče za klima - pochod pro budoucnost dětí!" v neděli 12. května. Rodiče s dětmi a dalšími účastníky a účastnicemi vyrazí ve 14 hodin z náměstí Václava Havla a půjdou přes Újezd na Klárov. Chtějí tak upozornit na klimatické změny a nečinnost českých politiků a velkých společností. Rodiče jim chtějí předat pět požadavků, mezi které patří například vyhlášení klimatické nouze, okamžité snižování emisí CO2 a spravedlivý přechod k udržitelnému způsobu života.

 
 

Organizátorky upozorňují na vyjádření expertů a expertek, podle kterých prožíváme citelné známky rychlých změn klimatu. Vědecké zprávy upozorňují na vlny letních veder, sucha, nedostatek vody, degradaci zemědělské půdy, lesů a přírodních ekosystémů, a na znečištěné ovzduší, které denně dýcháme a které se nejvíc podepisuje na zdraví našich nejzranitelnějších - dětí.

Organizátorky chtějí tímto pochodem podpořit statisíce mladých lidí po celém světě, kteří pořádají pravidelné páteční protesty proti nedostatečnému mezinárodnímu úsilí v boji proti změně klimatu (Fridays For Future). Další studentská stávka se uskuteční 3. 5. po celé republice. Stejně jako studenti a studentky chtějí organizátorky tohoto pochodu upozornit na nezájem vlády České republiky aktivně prosazovat řešení, která mají šanci katastrofický rozvrat klimatu odvrátit. Z ústavy přitom vyplývá naše společenská povinnost hospodařit se zdroji tak, aby byly zachovány i pro budoucí generace. Mladí lidé mají stejně jako generace předchozí právo na budoucnost a možnost těšit se ze života.

Podle Verici Pospíšilové Kordić musí rodiče použít svých hlasů k tomu, aby se začalo neprodleně konat a dodává, že "Individuální aktivita je sice důležitá, nicméně zdaleka nestačí. Za udržitelnost našeho života je zodpovědný každý z nás, ale zásadní kroky pro dalekosáhlé společenské a hospodářské změny spočívají na politicích a společnostech, které svou činností ničí životní prostředí na planetě Zemi - našem jediném domově. Náhradní planetu nemáme."

Organizátorky svolávají akci zejména přes událost na Facebooku a snaží se také oslovit další aktivní skrze email. Michaela Trtíková Vojtková k tomu dodává "Pochod není určen jen pro rodiče. Vítáme všechny, kdo cítí lásku k dětem a k přírodě: babičky, dědečky, tety, strejdy, chůvy, kamarády, jednotlivce, páry, které rodičovství teprve čeká, páry, které děti mít nemohou i páry, které děti mít nechtějí. Společně můžeme dosáhnout změny. Společně musíme chránit náš ohrožený domov!" Inspirací jim je hnutí Mothers rise up!, které uskuteční v ten samý den pochod maminek s dětmi v Londýně.

"Přidejte se k nám," vyzývají organizátorky a zvou všechny na protestní pochod, ve kterém zazní Samba band, promluví mluvčí Fridays For Future a osobnosti, které změnili způsob života, aby pomáhali ochraňovat klima a naše děti (například zakladatelka Butterflies&Hurricanes Michaela Linda Thomas, Rebeka Vadasová spoluzakladatelka dětské skupiny Mamatata). V rámci pochodu promluví také dokumentaristka Apolena Rychlíková, sociolog Vojta Pecka, historička umění Milena Bártlová a zakladatelka mateřských center Rút Kolínská.

Podle další z organizátorek Terezy Reichové je tento nedělní pochod ukázkou, co všechno jsou rodiče pro své děti ochotni udělat. "Příští pochod, pokud neuvidíme adekvátní reakce vlády ČR na naše požadavky, se uskuteční ve dnech, kdy vláda zasedá," dodává.

Pochod podporují organizace sdružené v Klimatické koalici jako například Greenpeace, Hnutí Duha, Frank Bold, Glopolis, Ekologický institut Veronica, Člověk v tísni, Adra, Ekumenický institut, Charita ČR, Lidé a voda a další.

Požadavky určené vládě České republiky a významným společnostem:

1. Uznejte hrozbu klimatického kolapsu jako významného faktoru pro budoucnost našich dětí a vyhlašte stav klimatické nouze.
2. Apelujte na konkrétní společnosti a medializujte jejich odpovědnost za stav našeho životního prostředí.
3. Učiňte co nejrychleji konkrétní praktické kroky k tomu, aby na území České republiky okamžitě začalo docházet ke snižování emisí CO2, tak, aby bylo v souladu s doporučením Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (tzn. co nejrychlejší ukončení provozu uhelných elektráren a těžby uhlí, zásadní navýšení podpory obnovitelných zdrojů energie a elektromobility, vytvoření nástrojů vedoucích ke spravedlivému zdanění letecké dopravy, podpora dopravy vlakové, financování dostupných úspor energie).
4. Učiňte opatření vedoucí k lepší ochraně půdy, vody a druhové rozmanitosti české krajiny.
5. Aktivně se na mezinárodní úrovni podílejte na spravedlivém přechodu k udržitelnému způsobu života.

Trasa: Náměstí Václava Havla - most Legií - Újezd - Karmelitská -Malostranské nám. - Mostecká - Josefská - Letenská - Klárov

Odkaz na akci v Praze

Další pochody: BrnoOstrava

Zdroj: Tisková zpráva Rodiče za klima 30.4.2019

 


Datum uveřejnění: 30.4.19
Poslední změna: 3.5.2019
Počet shlédnutí: 3307