Zprávy z tisku

Referendum o jihlavské spalovně je nejisté. Krajský soud při rozhodování chyboval

Krajský soud v Brně chyboval při rozhodování o referendu k odpadové problematice v Jihlavě. Určil totiž, že návrh aktivistů na konání referenda nemá nedostatky, návrh však měl odmítnout pro opožděnost. Dnes to místo něj udělal Nejvyšší správní soud. Nad referendem, které se mělo podle jiného verdiktu krajského soudu konat 13. prosince, se tak vznáší otazníky. Pravděpodobně se neuskuteční.

 
 

V tiskové informaci NSS nejprve výslovně uvedl, že se referendum v Jihlavě konat nemůže. Poté mluvčí soudu Sylva Dostálová řekla, že termín je ještě předmětem jiné kasační stížnosti, o které soud dosud nerozhodl. Každopádně však dneškem pozbyl platnost verdikt o bezchybnosti návrhu, který je podmínkou konání referenda a byl podkladem pro rozhodování o termínu.

Dnešní verdikt vynesl sedmičlenný volební senát. Dva soudci, Tomáš Langášek a Miloslav Výborný, však měli odlišné stanovisko. Podle Langáška volební senát zvolil přepjatě formalistický výklad procesních pravidel a místo iniciátorů referenda poskytl ochranu "zjevně obstrukčnímu" postupu města Jihlava.

Matěj Man ze sdružení Společně pro Vysočinu, které s přípravným výborem referenda spolupracuje, ČTK řekl, že o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dosud nemají aktivisté žádné informace. Proto se k němu nemohou vyjádřit.

Přípravný výbor referenda se obrátil na soud koncem srpna, a to zejména kvůli neshodám o znění otázek pro referendum. Návrh však podával nadvakrát - a podruhé již podle NSS promeškal zákonnou lhůtu. Krajský soud však přesto podnět projednal a návrh na vyhlášení referenda uznal jako bezchybný. Termín konání ale zprvu odmítl stanovit s vysvětlením, že by to připadalo v úvahu až tehdy, kdyby nekonalo zastupitelstvo.

Zastupitelé na zasedání v polovině září, posledním před komunálními volbami, jen projednali uvolnění dvou milionů korun na zajištění průběhu referenda. Rozhodování o jeho vyhlášení ale v programu neměli. Podle magistrátu hlasovat nemohli, protože referendum předtím nestihla projednat rada města. Nakonec termín musel stanovit krajský soud, a to na sobotu 13. prosince.

V Jihlavě sbírali aktivisté podpisy pro referendum od loňského listopadu, nakonec jich získali dostatek. V referendu se měli Jihlavané vyjádřit k výstavbě spalovny komunálních odpadů na území města, k otázce zvýhodnění lidí, kteří třídí odpad, a k závazku snížení produkce odpadu pod 150 kilogramů na osobu a rok.

NSS má na stole také stížnost města Ústí nad Labem proti referendu o hazardu, vypsaném na termín komunálních voleb. Zatím o ní nerozhodnul, přípravy tak musí pokračovat. "Kasační stížnosti města Ústí nad Labem nebyl přiznán odkladný účinek a do doby rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti je proto třeba vycházet z rozhodnutí krajského soudu," uvedla Dostálová.

Zdroj: ČTK

 


Datum uveřejnění: 9.10.14
Poslední změna: 9.10.2014
Počet shlédnutí: 451