Zprávy z tisku

Recyklace bioodpadu by zajistila energii pro téměř 70 tisíc českých domácností na celý rok. Zabývá se jí skupina EFG

Skupina Energy financial group (EFG) ve svých bioplynových stanicích každoročně může zpracovávat až 40 000 tun bioodpadu a gastroodpadu k výrobě zeleného plynu, elektrické a tepelné energie. Ten díky tomu nekončí na skládkách, kde by svým rozkladem vedl k produkci škodlivých emisí a devastaci životního prostředí. Podle skupiny EFG by v České republice přeměnou veškeré produkce bioodpadu na biometan bylo možné získat plyn na celý rok až pro 68 tisíc domácností.

 
Foto: Energy Financial Group a.s.
 

Množství komunálního a obecně skládkovaného odpadu neustále stoupá. Podle průzkumů až třetinu obsahu nádob na směsný komunální odpad tvoří odpady rostlinného a živočišného původu neboli gastroodpady. Ty je přitom možné ekologicky a efektivně recyklovat na biometan, zelený plyn využitelný v plnicích stanicích i distribuční plynárenské síti, stejně jako ten zemní.

Zásoby fosilního zemního plynu se ale oproti biometanu z odpadu jakožto obnovitelného zdroje energie postupně tenčí. Jeho získávání je navíc spojeno s produkcí emisí skleníkových plynů. Emisní faktor u běžného biometanu je dokonce až 4krát nižší než u fosilního zemního plynu a pětinový proti emisnímu faktoru benzínu nebo nafty.

Lidstvo vyprodukuje 105 miliard tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, přičemž jeho recyklováním v bioplynových stanicích by se snížily globální emise skleníkových plynů o 11 %. Jen v České republice vzniknou ročně až 2 miliony tun biologicky rozložitelného odpadu, z nichž by podle skupiny EFG bylo možné vyrobit cca 100 milionů m3 biometanu a ušetřit až 218 tisíc tun emisí CO2eq ročně. To představuje plyn pro 68 tisíc domácností na celý rok či palivo BioCNG pro 150 000 aut s nájezdem 10 000 km.

„Přestože v sobě mají bioodpady vysoký energetický potenciál, končí běžně nevyužité na skládkách, odkud pouze škodí životnímu prostředí. Považujeme proto za důležité pokračovat v rozvoji našich projektů, a posouvat tak českou energetiku směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny EFG.

Energy financial group ve svých stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS dokáže pro výrobu zelené energie každoročně zpracovat až 40 000 tun gastroodpadu. Kromě ekologické likvidace bioodpadu se zaměřuje i na jeho sběr. V roce 2021 zahájila v několika obcích na Šumpersku projekt „tridimgastro.cz“, díky němuž si třídění kuchyňského odpadu osvojili občané několika desítek českých měst a obcí, a to za pouhé dva roky od spuštění služby. Skupina EFG spolupracuje také s restauračními zařízeními, potravinářskými závody či markety. Odpad je následně namísto skládkování smysluplně využit pro výrobu biometanu, elektřiny a tepla, čímž se zároveň minimalizují jeho škodlivé dopady na životní prostředí. Svou síť bioplynových stanic EFG chce nadále rozšiřovat i do dalších krajů České republiky. V první polovině roku 2024 chystá spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě.

Zdroj: Tisková zpráva Energy Financial Group a.s. 28. 8. 2023

 


Datum uveřejnění: 28.8.23
Poslední změna: 30.8.2023
Počet shlédnutí: 281