Zprávy z tisku

Ratiboř si nechala analyzovat odpad, lidé budou třídit i do pytlů

Ratiboř (Vsetínsko) 25. září (ČTK) - Analýzu komunálního odpadu si dnes nechala udělat obec Ratiboř na Vsetínsku. Odborníci třídili asi půl tuny odpadu, asi polovinu z něj tvořil bioodpad. Smyslem akce bylo zjistit, co lidé vyhazují, nabídnout jim možnost třídit do pytlů již v domácnostech a snížit tak objem směsného odpadu. "Budeme zavádět pytlový svoz, chtěli jsme zjistit, na jaké komodity se zaměřit," řekl dnes ČTK starosta Martin Žabčík (nez.).

 
 

"Zjistili jsme, že naši občané celkem dobře třídí plasty, skla tam bylo minimum. Na co se ještě zaměříme, jsou kovy, těch tam bylo také poměrně dost," uvedl starosta. Lidé podle něj dostanou pytle na třídění plastu, papíru a kovů. "Bioodpad budeme řešit zvlášť, to budeme muset ještě promyslet. Vyvézt v komunálním odpadu 50 procent bioodpadu je hodně," uvedl Žabčík. Jednou z možností je, že obec připraví další vlnu přidělování kompostérů.

Třídění do pytlů chce obec zavést zřejmě na přelomu září a října, pytle s plasty a papírem se budou svážet zřejmě jednou za dva týdny, kovy jednou za měsíc. "Bude to dobrovolné, každý občan si bude moci vyzvednout pytel na danou komoditu," uvedl Žabčík. Po roce obec projekt vyhodnotí a pokud se zvýší podíl tříděného odpadu, bude obec odměňovat ty, kteří třídí. Sníží jim poplatek za svoz odpadu, který nyní činí 450 korun.

V Ratiboři, která se letos stala Vesnicí roku Zlínského kraje, již funguje síť sběrných míst, kam mohou lidé odnášet tříděný odpad, v obci je také sběrný dvůr. V Ratiboři žije asi 1840 lidí.

Hromadu komunálního odpadu, kde byly také plasty, plechovky či papír, dnes třídila i Šárka Čejková z Institutu cirkulární ekonomiky. Do připravených pytlů se dávaly zvlášť různé druhy plastů, bioodpad, kovy i infekční odpad, jako jsou papírové kapesníky nebo dětské pleny.

"Většinou zjistíme, že z celé hromady je komunálního odpadu jen asi 30 procent, zbytek se dá ještě vytřídit," uvedla Čejková, která při dřívějších analýzách v jiných obcích našla v odpadu například kančí hlavu nebo kůže. "Každá obec má svoje, některá má hodně textilu, jiná stavebního odpadu, ale to může být tím, že zrovna v obci někdo staví," dodala.

Zájem měst a obcí o fyzickou analýzu odpadu stoupá, zatímco dříve jich dělali odborníci jednu či dvě do měsíce, nyní je to jedna až dvě za týden.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25.9.2019

 


Datum uveřejnění: 25.9.19
Poslední změna: 25.9.2019
Počet shlédnutí: 406