Zprávy z tisku

Rakovník plánuje opatření, jež mají přispět k vyššímu podílu vytříděného odpadu

Rakovník 5. června (ČTK) - Rakovník plánuje opatření, která mají přispět k vyššímu podílu vytříděného odpadu. Analýza poměru vytříděného a skládkovaného odpadu ve městě ukázala, že podíl separovaného odpadu činil necelých 30 procent. Zákon o odpadech od roku 2025 nařizuje obcím, aby podíl činil 60 procent. K jeho zvýšení v Rakovníku má přispět mimo jiné spolupráce s odpadovým manažerem, vznik takzvaného re-use centra a více nádob na bioodpad, odpověděla na dotaz ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

 
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
 

Odpadový manažer bude pro město zpracovávat podklady pro nová opatření a následně kontrolovat, jak systém funguje. Re-use centrum by mělo být u městského sběrného dvoru, kde budou mít obyvatelé Rakovníka možnost odložit nepoužívané, avšak funkční věci a zároveň si třeba i jiné odnést. "V plánu je také provést ve vybraných lokalitách rozbor odpadu tak, abychom mohli zavést další opatření ke třídění odpadu," doplnila mluvčí.

Město si nedávno nechalo zpracovat podrobnou analýzu odpadového hospodářství, jejím hlavním cílem bylo posoudit současný stav ve městě v porovnání se statistickými údaji o nakládání s odpady za celou ČR. Navrhovaná opatření vycházejí právě z této analýzy.

Náklady města na likvidaci odpadu loni meziročně stouply na více než 19 milionů korun, naopak výnosy za tříděný odpad klesly zhruba o 100.000 korun na tři miliony korun. Zastupitelé pro rok 2022 schválili zvýšení poplatku za komunální odpad pro jednoho obyvatele ze 720 na 960 korun, příjmy radnice z tohoto poplatku stouply z deseti milionů korun na loňských téměř 13 milionů korun. Město má přes 15.000 obyvatel. Celková produkce odpadů města v roce 2022 byla 5537,76 tuny, což představovalo 355,58 kilogramu na obyvatele.

Náklady Rakovníka na likvidaci odpadu v milionech korun

  2021 2022
komunální odpad 10,37 10,29
odpadkové koše 0,65 0,69
hřbitov 0,33 0,35
tříděný odpad 4,41 4,73
městský úřad 0,12 0,12
objemný odpad 0,45 0,05
sběrný dvůr 2,42 3,06
černé skládky 0,1 0,03
celkem 18,83 19,32

Výnosy Rakovníka z tříděného odpadu v milionech korun

  2021 2022
EKO-KOM 2,97 2,96
ASEKOL 0,01 0,03
Elektrowin 0,17 0,04
Koutecký 0,01 0,01
součet 3,16 3,04

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (z dat města Rakovník) 5. 6. 2023

 


Datum uveřejnění: 5.6.23
Poslední změna: 6.6.2023
Počet shlédnutí: 284