Zprávy z tisku

Rakouská vláda má jasný plán, jak do 10 let vyrábět svoji elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Česko dál v podpoře zelené energie tápe

Rakouská vláda ve středu 17. března 2021 schválila návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie, který vytvoří právní a finanční impuls pro přechod na 100% elektřinu pouze ze slunce, větru, vody a biomasy. Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude každý rok investována jedna miliarda EUR. Nyní bude návrh zákona schvalovat parlament.

 
Foto: winterseitler@Pixabay.com
 

Rakouská vláda dostála svým předvolebním slibům. Na sestavení legislativních změn k zajištění přechodu na elektřinu 100 % zásobovanou energií z obnovitelných zdrojů a nastavení podmínek pro vznik energetických komunit jí stačil pouhý rok. Ve srovnání s naším jižním sousedem česká vláda hledá cestu k podpoře obnovitelných zdrojů několik let. V Česku se například stále nedaří najít shodu na systému podpory nových projektů obnovitelných zdrojů formou aukcí.

Průkopník v Evropě – impuls pro energetická společenství

Roční výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se má v Rakousku do roku 2030 zvýšit o zhruba 50 %, konkrétně o 27 terawatthodin (TWh). Půjde o mix 11 TWh fotovoltaické elektrárny, 10 TWh vítr, 5 TWh vodní elektrárny a 1 TWh zařízení na biomasu. Důležitým nástrojem je program milionu střech vybavených fotovoltaikou. Ve větru by mělo ročně vzniknout okolo 120 nových turbín. Kromě toho zákon garantuje investice do využití zeleného vodíku pro průmysl. Nový zákon o obnovitelných zdrojích navazuje na původní normu, která v předchozích dvou dekádách nastavila stabilní prostředí investic v tomto dynamicky se rozvíjejícím průmyslovém sektoru. 

Zákon přináší zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý. Nastavuje podmínky pro tzv. energetická společenství obnovitelných zdrojů v souladu s evropskou legislativou. Zákon nově umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, tzv. místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny. Lidé napříč Rakouskem tak budou moci společně investovat např. do nové fotovoltaické elektrárny, využívat společně vyráběnou elektřinu a těžit z prodeje přebytků do sítě. 

„Rakousko se díky novému zákonu může stát jedním z prvních států EU, který rozběhne podporu pro energetická společenství. Zelenou tak v Rakousku dostanou projekty, kde si lidé pomocí mobilní aplikace sdílejí podíly elektřiny vyrobené v solární elektrárně na střeše bytového domu, ať už vlastního nebo třeba nějakého ve svém sousedství,“ komentuje příležitost, kterou má Rakušanům otevřít nový zákon, Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Příklady takových projektů jsou popsány v nedávno zveřejněné studii Energeticky aktivní spotřebitelé ve vybraných zemích EU, ve které právě Martin Ander analyzoval rakouské pilotní projekty energeticky aktivních spotřebitelů.

Pro výrobce elektřiny z vodních, větrných, fotovoltaických, biomasových a bioplynových zařízení se zavádí systém provozních dotací ve formě tzv. klouzavých tržních prémií. Výše prémie se bude určovat v pravidelně otevíraných nabídkových řízeních. Doba podpory se stanovuje na 20 let.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: modernienergetika.cz 18. 3. 2021

 


Datum uveřejnění: 18.3.21
Poslední změna: 16.4.2021
Počet shlédnutí: 481