Zprávy z tisku

Rada EU pro energetiku se věnovala konceptu energetické unie, trhu s elektřinou a snižování emisí skleníkových plynů

Poslední zasedání Rady EU pro energetiku loňského roku se věnovalo finalizaci konceptu evropské energetické unie, s ním souvisejícím uspořádáním trhu s elektrickou energií a strategii Evropské komise ke snižování emisí skleníkových plynů. Delegaci České republiky vedl na jednání náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

 
 

Rakouské předsednictví informovalo zástupce členských států o aktuálním stavu legislativních návrhů předložených v listopadu 2016 pod názvem "Čistá energie pro všechny Evropany". Jejich cílem je dobudování konceptu evropské energetické unie. Důležitým sdělením pro jednotlivé země byla informace o dosažení kompromisu s Evropským parlamentem o podobě nového uspořádání trhu s elektřinou. „Finální dohoda musí zajistit fungování trhu s elektřinou, bezpečnost dodávek a provozu sítí,“ zdůraznil náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Nejvíce zástupci zemí EU diskutovali o nově zveřejněné strategii Evropské komise k dlouhodobému snižování emisí skleníkových plynů v EU „Čistá planeta pro všechny“.  Česká republika zdůraznila fakt, že nemůže existovat jednotné řešení pro všechny členské země EU. Jednotlivé státy by měly mít podle zástupců ČR možnost zvolit si vlastní optimální cestu k dekarbonizaci a řešit ji nákladově co možná nejefektivnějším způsobem.

„Aby tato strategie byla úspěšná, bude nutné do dalších diskuzí zapojit všechny relevantní stakeholdery, včetně zástupců průmyslu,“ uvedl k tomuto bodu jednání náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Rakouské předsednictví společně se zástupci Evropské komise následně informovalo o nejnovějším vývoji v projednávání nařízení o "Nástroji na propojení Evropy" (CEF), kde bylo dosaženo částečného obecného přístupu. 

S vývojem v oblasti vnějších energetických vztahů seznámil zástupce členských zemí komisař pro energetiku Miguel Cañete.

Představitelé zemí EU si vyměnili názory na stav projednávání revize směrnice o trhu s plynem, kde stále přetrvávají rozdílné postoje členských států k dalšímu postupu v přijetí tohoto návrhu. Italská delegace představila svého kandidáta na post generálního ředitele agentury IRENA (Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii). Rumunská delegace zveřejnila program svého nadcházejícího předsednictví. To se zaměří na dokončení legislativních návrhů, předložených právě končícím rakouským předsednictvím. Jde především o směrnici k vnitřnímu trhu s plynem, nařízení o Nástroji na propojení Evropy či připravenost energetického sektoru EU na brexit.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 16.1.2019

 


Datum uveřejnění: 16.1.19
Poslední změna: 16.1.2019
Počet shlédnutí: 1007