Zprávy z tisku

Rada ERÚ schválila rezortní působnost členů a zveřejnila jednací řád

Praha 23. srpna (ERÚ) – Rada Energetického regulačního úřadu na svém ustavujícím jednání schválila Jednací řád Rady ERÚ a další interní směrnice dané zákonem – organizační, podpisový a spisový řád ERÚ. V rubrice Rada ERÚ na webových stránkách úřadu budou následně publikovány výtahy z Radou schválených zápisů z jejích jednání. V případě důležitých rozhodnutí bude veřejnost upozorněna i tiskovou zprávou.

 
 

V průběhu jednání si členové Rady schválili také vymezení rezortů. Rozdělení kompetencí jednotlivých radních reflektuje jejich individuální odborné zaměření i dřívější zkušenosti s jednotlivými obory činnosti. Působnost byla stanovena následovně:

Vladimír Outrata bude v prvních třech letech svého funkčního období v Radě ERÚ vykonávat předsednickou funkci. Kromě povinností předsedy se bude věnovat plynárenství. Vtomto oboru pracoval déle než 30 let a dál se mu věnoval i coby někdejší místopředseda ERÚ pro regulaci.

Vratislav Košťál převezme gesci nad právní agendou ERÚ, nad komunikací a vědou a výzkumem. Zde dobře zúročí mj. zkušenosti z České národní banky, kde byl hlavním právníkem ochrany spotřebitele. Do jeho působnosti spadá i vnější komunikace úřadu.

Rostislav Krejcar povede útvary věnující se podpoře POZE, statistice energetiky a provozu ERÚ. S danými obory má dlouholeté zkušenosti ze státní správy, působil v nich i jako vědecký pracovník nebo nezávislý konzultant.

Jan Pokorný bude mít na starosti zejména regulaci teplárenství. Této oblasti se věnoval už při svém působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu i v rámci soukromé sféry. Dále bude dohlížet na agendu licencí ERÚ a činnost vyplývající z nařízení REMIT.

Vladimír Vlk se zaměří na agendu kontrol a regulaci elektroenergetiky. V energetice působil naprostou většinu své dosavadní kariéry, zkušenosti dál předával coby poradce několika ministrům, státním institucím i soukromým podnikům.

Aktuální informace o činnosti Rady ERÚ můžete průběžně sledovat na webu úřadu – www.eru.cz.

 


Datum uveřejnění: 23. srpna 2017
Poslední změna: 24. srpna 2017
Počet shlédnutí: 828