Zprávy z tisku

Programy Expanze a Úspory energie se otevřou více podnikatelům

Praha 2. května (ČTK) - Programy Expanze a Úspory energie, které jsou financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), bude moci využít více podnikatelů. Programem Expanze bude totiž možné financovat i nákup a rekonstrukci nemovitostí, u programu Úspory energie se zase sníží výše poskytovaného úvěru od 800.000 Kč do 30 milionů korun, aby jím šly financovat i menší projekty. V tiskové zprávě to dnes uvedla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

 
 

Evropská komise přitom v dubnu pozastavila kvůli vysokému počtu pochybení dotační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo průmyslu již dříve ale uvedlo, že chybné projekty pokračují a po dobu, než je projedná EK, budou hrazeny z národních zdrojů.

Podle ČMZRB kvůli úpravě podmínek bude moci programy využít více podnikatelů. U programu Expanze zároveň dochází i k úpravě finančního příspěvku na úhradu úroků, na který by měl podle banky dosáhnout každý projekt realizovaný mimo Prahu. Program Expanze začal 1. června 2017 a eviduje žádosti v objemu 1,1 miliardy korun.

Expanze nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 procent způsobilých výdajů v rozmezí od jednoho do 45 milionů Kč. Získání úvěru je podmíněno spolufinancováním projektu komerčním úvěrem v alespoň minimální výši pětiny způsobilých výdajů.

"Úvěr z tohoto programu mohou podnikatelé využít na nákup strojů, zařízení, technologií a zároveň nově i na výstavbu, rekonstrukci či pořízení staveb a zastavěných pozemků," uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO).

Dosud mohli podnikatelé prostřednictvím tohoto programu financovat nemovitosti pouze v případě, že tvořily maximálně 40 procent výdajů projektu. "Poptávka ze strany malých a středních podniků po zvýhodněném financování nemovitostí v plné výši byla vysoká, proto jsme se po domluvě s MPO rozhodli program rozšířit," dodal ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

U programu Úspory energie se snižuje výše poskytovaného úvěru na rozmezí 800.000 až 30 milionů korun, aby jím šly financovat i menší projekty typu výměny osvětlení apod. Získání tohoto zvýhodněného úvěru je podmíněno realizací podnikatelského projektu, který přinese minimálně deset procent úspory energie. Dříve bylo rozmezí jeden až 75 milionů Kč.

Program Úspory energie nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů jako například zateplení budovy určené k podnikání, výměna osvětlení, kotlů, regulace energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod. Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 procent způsobilých výdajů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7.5.2018

 


Datum uveřejnění: 2. května 2018
Poslední změna: 7. května 2018
Počet shlédnutí: 1192