Zprávy z tisku

Program ke zvýšení energetických úspor v Praze startuje od června

Praha 16. května (ČTK) - Malí a střední podnikatelé v Praze budou moci od června získat bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování svých projektů zaměřených na energetické úspory. V rámci program ENERG, který v listopadu schválila vláda, je celkem vyčleněno 130 milionů korun. ČTK o tom dnes informovala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která se s ministerstvem průmyslu a obchodu domluvila na financování projektu.

 
 

Photo credit: Greens MPs @Flickr.com

Mezi podporované aktivity patří podle dřívějšího vyjádření ministerstva mimo jiné zvýšení energetické účinnosti budov, ve kterých je uskutečňována ekonomická činnost, nebo výroba energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu příjemce podpory, a tím úplného nebo částečného nahrazení stávající výroby energie z neobnovitelných zdrojů. Jde o pilotní projekt, kdy stát v oblasti zvyšování energetické účinnosti v průmyslu využije namísto dotací finanční nástroje.

"Program jsme připravili pro pražské podnikatele, kteří se ke zvýhodněným produktům a programům dostávají daleko hůře než podnikatelé mimopražští," uvedl dnes generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek. "Výzva k programu bude zveřejněna v následujících týdnech. Příjem žádostí pak bude spuštěn k 1. červnu 2017," dodal.

Jediným akcionářem ČMZRB je Česká republika zastoupená ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17.5.2017

 


Datum uveřejnění: 16. května 2017
Poslední změna: 17. května 2017
Počet shlédnutí: 831