Zprávy z tisku

Přerov bude získávat teplo ekologickým zpracováním odpadu

Přerov 21. února (ČTK) - Obyvatelé Přerova a okolí mají v budoucnu získávat teplo efektivním a ekologickým využitím energie ze spalování komunálního odpadu. Postará se o to nová technologie, kterou v přerovské teplárně vybuduje skupina Veolia. Technologie podle zástupců města i společnosti splňuje nejpřísnější limity a sníží dosavadní emise. Projekt je zatím v republice ojedinělý, náklady na vybudování činí kolem dvou miliard korun, stavbu bude platit Veolia, které teplárna patří. Nová technologie by měla začít fungovat do konce roku 2022. Záměr dnes stvrdili zástupci města a firmy podpisem memoranda.

 
 

Přerov se tímto krokem podle zástupců radnice připravuje na změnu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, který od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky. "Jde o poměrně strategický krok na několik desetiletí, je potřeba k tomu přistoupit odpovědně. Kroky v memorandu chápu jako integrál související se zajištěním dostupné ceny tepla pro Přerova a zajištěním likvidace komunálního odpadu," uvedl primátor Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov).

Podle ředitele regionu střední Morava firmy Veolia Energie Pavla Dostála již začala první etapa spočívající v rekonstrukci sítě centrálního zásobování teplem. "Plánujeme postavit v naší Teplárně Přerov speciální technologii, která může kromě jiného paliva využít k výrobě energie takzvané tuhé alternativní palivo (TAP) vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky," uvedl.

Teplárna by tak měla postupně nahradit uhlí biomasou a tuhým alternativním palivem, možností je i zemní plyn. Podle jednatele společnosti Technické služby Bohumíra Střelce se v budoucnu bude odpad vozit místo na skládku v Žeravicích do teplárny v Přerově. "Pět sběrných vozů tam bude odpady vozit přímo. Doprava se nenavýší, pokud bude stejný objem odpadů," uvedl Střelec.

Otázka, jak se vybudování nové technologie dotkne ceny tepla, je podle zástupců radnice předčasná. Stejně tak není dosud jasné, zda bude Veolii stačit odpad z města, nebo se bude do teplárny dovážet i z okolí. Podle nich by však měla být technologie společná pro více měst, tak jak je běžné v Německu či Rakousku. Ubezpečují však, že jedním z přínosů bude snížení emisí. "Jde o takzvanou pračku vzduchu. Filtry budou zachytávat plynné emise a na výstupu komínem půjde jen vodní pára. Technologii bude splňovat nejpřísnější emisní limity," řekl Dostál. V roce 2023 by měly podle něj po dokončení rekonstrukce klesnout emise na 50 procent původního stavu.

Přerov otázku zpracování odpadu řeší již několik let. Před lety se uvažovalo o tom, že ve městě bude spalovna Olomouckého kraje, což obyvatelé odmítali. Zastupitelé kvůli tomu schválili, že by v takovém případě o záměru rozhodli lidé v referendu. "V současné době nestavíme spalovnu a ani to není v úvaze. Ta technologie je nejefektivnější a nejekologičtější, dokonce i ekologičtí aktivisté ji podporují," doplnil primátor Puchalský.

Teplárna Přerov nyní pokrývá svými dodávkami 85 procent potřeb města, což odpovídá přibližně 14.500 domácnostem, zajišťuje také dodávku technologické páry pro průmyslové podniky v Přerově. Obyvatelé města vyprodukují ročně zhruba 13.300 tun komunálního odpadu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.2.2018

 


Datum uveřejnění: 21. února 2018
Poslední změna: 22. února 2018
Počet shlédnutí: 1359