Zprávy z tisku

Předsedkyně ERÚ v Otázkách Václava Moravce ukázala, že nerozumí legislativním pravidlům pro podporu OZE

Předsedkyně ERÚ dnes v Otázkách Václava Moravce svým vystoupením potvrdila, že používá účelový výklad pravidel EU pro podporu obnovitelných zdrojů. Současně pokud opravdu ponechá vypsání podpory až na jaro 2016, dostane tak do vážných ekonomických problémů nebo přímo bankrotu desetitisíce projektů obnovitelných zdrojů.

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013 nemůže být v obecné rovině v rozporu s právem EU, protože má relevantní právní rámec ve schválených Pokynech Společenství a slouží k naplňování cíle v obnovitelných zdrojích do roku 2020. Samotná Evropská komise sdělila, že neshledává žádné důvody, proč by podpora obnovitelných zdrojů neměla být slučitelná s pravidly fungování vnitřního trhu EU. V žádné z notifikací totiž neprobíhá formální vyšetřovací řízení, které Komise podle čl. 108 SFEU zahajuje v případě pochybností o slučitelnosti již poskytované podpory s pravidly fungování vnitřního trhu.

Nelze také strašit údajným požadavkem na vrácení podpory, neboť pokud vůbec překompenzace existovala, byla například v případě solárních elektráren již řešena zavedením srážkového odvodu, takzvané solární daně. Ministerstvo průmyslu při projednávání návrhu na prodloužení solárního odvodu na Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny v srpnu 2013 ústy tehdejšího náměstka Pavla Šolce prohlásilo, že: „pokud bude uplatněna prodloužená solární daň (…), překompenzace bude odčerpána solární daní (…).”

„Vystoupení paní předsedkyně Vitáskové potvrdilo, že úřad nemá žádnou relevantní oporu proto, aby podporu na příští rok nevypsal. Pravidla veřejné podpory, která jsou jasně popsaná v Lisabonské smlouvě, žádným způsobem nelimitují Energetický regulační úřad ve vydání cenového rozhodnutí, kterým se stanoví podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2016. Tvrzení, že chrání majitele před vracením podpory je naprosto absurdní, protože bez garantovaných výkupních cen zkrachují,“ komentuje vystoupení Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Vládní materiály jasně dokládají, že nevypsání podpory pro obnovitelné zdroje je krok mimo zákonné mantinely. Také z naše jednání s Evropskou komisí v minulých dnech jasně potvrdila, že vypsání podpory nic nebrání. Absurdní postup ERÚ, který ohrožuje existenci nejen všech typů obnovitelných zdrojů ale také českou ekonomiku, musí urychleně skončit,“ komentuje aktuální situaci Veronika Hamáčková, ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost a České fotovoltaické průmyslové asociace 7.12.2015

 

Datum uveřejnění: 7. prosince 2015
Poslední změna: 7. prosince 2015
Počet shlédnutí: 443