Zprávy z tisku

Před 20 lety vznikl Energetický regulační úřad (ERÚ)

Praha 31. ledna (ČTK) - Před 20 lety, 1. ledna 2001, vznikl na základě nového energetického zákona vyčleněním oddělení z ministerstva průmyslu a obchodu a z ministerstva financí Energetický regulační úřad (ERÚ). Činnost zahájil 28. února 2001, sídlo má v Jihlavě, dislokovaná pracoviště pak v Praze a Ostravě. ERÚ zčásti reguluje ceny energií, stanovuje podporu pro obnovitelné zdroje a uděluje licence pro působení na trhu a aktéry trhu dozoruje. Hlídá také, jak v energetice funguje soutěž nebo zda energetické firmy nepoškozují zákazníky. ERÚ se podílí i na přípravě zákonů.

 
 

Úřad řídí rada ERÚ, která má pět členů. Rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku srpna 2017. Nahradila tak tehdejší předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Radní a předsedu rady jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů rady je pět let. Každý rok je jmenován nový radní namísto toho, kterému končí funkční období. Do funkce předsedy rady je radní jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v radě, nejvýše však na dobu tří let. Současným předsedou rady ERÚ je od loňského srpna Stanislav Trávníček.

Rada rozhoduje hlasováním, každý radní má jeden hlas. Usnesení rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři radní. Rada ERÚ se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě. ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 31. 12. 2020

 


Datum uveřejnění: 31.12.20
Poslední změna: 2.1.2021
Počet shlédnutí: 531