Zprávy z tisku

Praha vypracuje strategii přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku

Praha 18. května (ČTK) - Pražský magistrát si nechá vypracovat strategii přechodu na takzvanou cirkulární ekonomiku. Dokončena by měla být do 31. března 2021. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Cirkulární ekonomika vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů. Město jejím zavedením zároveň reaguje na novelu zákona o odpadech, podle níž musí do roku 2030 snížit jeho množství na polovinu.

 
Zdroj: Jaroslav A. Polák @Flickr.com
 

"Model cirkulární ekonomiky, založený na principu, že se nic nestává odpadem a vše může být zdrojem, by měl vést k dosažení principů udržitelného rozvoje... Jedná se o obsáhlý soubor opatření zasahující do organizační struktury města, jeho hospodaření a sociálního systému," píše se v dokumentu.

Obvykle je cirkulární ekonomikou myšleno odpadové hospodářství. Nyní již zahrnuje i další oblasti fungování města. "V současné době je vnímána jako model rozvoje města schopný změnit lineární metabolismus města do nového cirkulárního metabolismu, ve kterém jsou vstupní a výstupní toky již uzavřené," uvádí se v dokumentu.

"Tuto krizi nelze zasypat uhlím. Je potřeba se dívat po nových zdrojích a nových technologiích, které nám umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a růst. Nastupující ekonomickou krizi vnímáme jako příležitost k objevování nových cest a nastavení nových procesů," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Strategie by měla například zahrnovat opětovné využití stavebního materiálu, snížení produkce odpadu nebo hospodaření s dešťovou vodou. Podporovat by měla také například komunitní aktivity a podnikání či výzkum.

Materiál nechá pro město vypracovat Institut plánování a rozvoje (IPR). Spolupracovat bude s městskou firmou Pražské služby (PSAS), která sváží v hlavním městě odpad.

Podle Hlubučka město již některé principy cirkulární ekonomiky postupně zavádí. Mezi nimi zmínil podporu ekologického zemědělství, zavedení svozu bioodpadu nebo pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu a omezení jednorázových platů na městských akcích a úřadech.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26.5.2020

 


Datum uveřejnění: 26.5.20
Poslední změna: 26.5.2020
Počet shlédnutí: 277