Zprávy z tisku

Praha vsadila na biometan!

GAS technik newsletter 04/2016 - Nová energetická koncepce hlavního města Prahy už nepočítá s kogenerací! Bioplyn z čistírny odpadních vod i z bioodpadu by měl být vyčištěn na biometan a využit především jako bioCNG v dopravě. Pražené tedy budou jezdit na vlastní odpady a v Praze nejspíše začne výrazná změna ve využití bioplynu. Realizace se předpokládá ještě v roce 2016.

Studie, která se zpracovávala pro Ústřední čistírnu odpadních vod prokázala reálnost nejen technického řešení, ale co je důležitější - produkce biometanu z odpadního bioplynu je provozně zisková a proto nepotřebuje provozní dotaci jako kogenerace. ale jen dotaci investiční. 

Biometan začíná hrát důležitou úlohu v nových dotačních programech. Na produkci biometanu lze žádat dotaci z programů Ministerstva životního prostředí, pro soukromé investory připravuje dotační program pro biometan Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyhlášení nových výzev se očekává v nejbližší době, a tak je nejvyšší čas na přípravu projektů. 

Zdroj: Newsletter společnosti GAS technik 5.5.2016 

 

Datum uveřejnění: 5. května 2016
Poslední změna: 5. května 2016
Počet shlédnutí: 746