Zprávy z tisku

Praha spustila kampaň za správné nakládání s odpady

Praha 5. ledna (ČTK) - Pražský magistrát spustil kampaň vyzývající k čistotě v blízkosti sběrných nádob na odpad a ke správnému nakládání s odpadem. V ulicích jsou od přelomu roku na reklamních plochách zelené plakáty s vyobrazením popelnice na směsný odpad s nápisem Popelnice nejsou černá díra. Dnes o tom informoval magistrát hlavního města. Kampaň bude pokračovat celý letošní rok.

 
 

V rámci kampaně město rozeslalo všem vlastníkům nemovitostí informační letáky s odpadovou tematikou. Celkem bylo do schránek doručeno 85.000 kusů. Stejný krok připravuje magistrát na červen, kdy se lidé z letáků dozví další informace o této problematice. Ze letáky a dosud vylepené plakáty magistrát zaplatil 108.440 korun bez DPH. Informace o nakládání s odpady by se myl objevit také v městské hromadné dopravě.

Metropole tak reaguje na nepořádek kolem popelnic, kontejnerů i odpadkových košů. Zejména na sídlištích lidé odkládají k popelnicím objemný odpad či elektrozařízení. Správným místem, kam tento odpad odevzdávat, jsou sběrné dvory. Objemný odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, které jsou v pravidelných intervalech rozmisťovány v ulicích. Tyto služby mají Pražané zdarma.

"Chceme se pokusit ještě zlepšit ekologické chování občanů při nakládání s odpadem, a tím zvýšit čistotu našeho města. Většina lidí přece chce žít v čistém a upraveném prostředí," uvedla radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Šetrnému nakládání s odpadem mají pomoci také kompostéry na bioodpad, kterých v letošním roce hlavní město rozdá 1750 kusů.

V Praze je celkem 18 sběrných dvorů. Zde je možné odevzdávat nábytek, zařízení domácností, suť z bytových úprav, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky nebo vyřazená elektrozařízení. Sběrný dvůr je například v dejvické ulici Proboštská, v Puchmajerově ulici v Jinonicích nebo v ulici Zakrytá v Záběhlicích.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů připravují úřady městských částí ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby. Termíny jsou většinou zveřejněny v tisku nebo na webu městské části.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.1.2018

 


Datum uveřejnění: 11.1.18
Poslední změna: 11.1.2018
Počet shlédnutí: 1082