Zprávy z tisku

Praha se chce zaměřit na rozvoj cirkulární ekonomiky

Praha 17. ledna (ČTK) - Praha plánuje desítky projektů, které mají napomoci rozvoji tzv. cirkulární ekonomiky. Zaměří se na recyklaci odpadů ze stavebnictví a domácností, využívání dešťové vody nebo podporu městského zemědělství. Vyplývá to ze strategie, kterou dnes schválili městští radní. Vedení Prahy již loni schválilo strategii adaptace města na klimatickou změnu, kterou kritizovaly opoziční ODS a ANO.

 
Foto: anncapictures@Pixabay.com
 

Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku je rozdělena na čtyři tematické oblasti týkající se stavebnictví, nakládání s vodou, zemědělství a odpadů. Celkem strategie zahrnuje 73 opatření, která mají přispět k naplnění závazku uhlíkové neutrality. Té chce podle loni schváleného klimatického plánu vedení metropole dosáhnout v roce 2050.

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) je zásadní práce s odpady, a to zejména ve stavebnictví, které podle dokumentu produkuje 74 procent procent odpadu v metropoli. V oblasti stavebnictví by proto podle dokumentu mělo město například vytvořit materiálovou banku, kde by mohli stavebníci najít informaci o využitelném materiálu, který by se jinak stal odpadem. Udržitelné stavebnictví by pak město podle dokumentu mělo podporovat také u svých veřejných zakázek.

V oblasti hospodaření s vodou chce město podle strategie zavádět opatření vedoucí k úspoře vody a prevenci jejích úniků, používání srážkových vod k zavlažování nebo využití zbytkového tepla z odpadních vod pro vytápění. V oblasti zemědělství a potravinářství dokument hovoří o podpoře městského a příměstského biozemědělství například využíváním jejich produktů ve školních jídelnách nebo o vytvořením městské produkční farmy.

V oblasti nakládání s odpady dokument stanovuje cíl do čtyř let třídit a zpracovávat 60 procent biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který by byl následně využíván mimo jiné v plánované bioplynové stanici. V Praze by podle dokumentu měly přibývat také tzv. re-use centra nabízející lidem výrobky, které by jinak putovaly do odpadu. Město chce podle Hlubučka obnovit také "železné neděle", tedy pravidelný svoz kovových odpadů.

Strategie navazuje na městskou klimatickou strategii, kterou zastupitelé schválili koncem loňského května. Město má podle ní do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do 69 opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého. Většinu potřebných peněz chce magistrát získat z evropských fondů. Plán nepodpořily opoziční ODS a ANO, podle jejich zástupců je nereálný a nedostatečně připravený.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 1. 2022

 


Datum uveřejnění: 17.1.22
Poslední změna: 17.1.2022
Počet shlédnutí: 313