Zprávy z tisku

Praha připravila šest desítek kroků pro přechod na cirkulární ekonomiku

Praha 14. srpna (ČTK) - Vedení Prahy připravilo šest desítek kroků, které chce v letech 2023 až 2025 uskutečnit při přechodu na takzvanou cirkulární ekonomiku. Oběhové hospodářství vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů. Projekty jsou rozděleny do sedmi oblastí, mimo jiné stavebnictví, nakládání s vodou nebo využití odpadu. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili radní. Strategie města vychází ze schváleného klimatického plánu do roku 2030, podle kterého chce Praha snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050.

 
Foto: Pixabay.com
 

"Přechod na cirkulární ekonomiku má pro město dlouhodobý pozitivní potenciál. Cirkulární ekonomika přináší jak ekonomické, tak environmentální benefity. Zároveň napomáhá budovat image Prahy jako moderního, progresivního a zeleného města," píše se v materiálu.

Projekty, v dokumentu nazývané akční kroky, jsou rozděleny do sedmi kategorií, které mají největší potenciál pro úsporu materiálu a emisí. První skupinou jsou čtyři tematické cíle, kterými jsou stavebnictví, voda, odpady a také zemědělství a potraviny. Doplněny jsou pak ještě druhou skupinou tří takzvaně průřezových cílů, které se týkají veřejných zakázek, podpory podnikání a inovací a řízení a implementace.

Dnes schválený akční plán uvádí konkrétní kroky. Mezi nimi jsou například projekty školy, jejíž fungování bude postaveno na principu cirkulární ekonomiky. Dalším je opětovné využívání materiálů z demolic, čímž se sníží využití primárních surovin. V oblasti vody chce magistrát snížit množství vody, která při deštích odtéká do kanalizace, a využít ji třeba na zalévání.

V potravinářství chce zefektivnit využití bioodpadu a snížit plýtvání potravinami. Další projekty jsou zaměřeny na předcházení vzniku odpadu, jeho třídění, recyklaci a znovuvyužití. Do roku 2030 se má produkce směsného komunálního odpadu snížit o polovinu.

Město chce projekty financovat ze svého rozpočtu i ze získaných státních či evropských dotací.

zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 8. 2023

 


Datum uveřejnění: 14.8.23
Poslední změna: 14.8.2023
Počet shlédnutí: 228