Zprávy z tisku

Praha nechá zpracovat studii kalového hospodářství ÚČOV

Praha 28. ledna (ČTK) - Hlavní město si nechá zpracovat studii toho, jakými způsoby by mohlo v budoucnu nakládat s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod v ústřední čistírně na Císařském ostrově. O zadání zakázky za 3,1 milionu korun dnes rozhodli radní. Studie proveditelnosti zhodnotí technické a ekonomické parametry různých způsobů, jakými se dá s kaly nakládat. V současnosti se o zpracování stará společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

 
 

Město loni v září zahájilo zkušební provoz nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), která se stavěla téměř tři roky a magistrát vyšla na 6,1 miliardy korun. Nyní je v plánu přestavba staré linky a po roce 2024 modernizace kalového hospodářství. V tomtéž roce skončí možnost kaly skládkovat, a město tak musí přijít s novým systémovým řešením jejich likvidace či dalšího využití. Kaly se dají využít například jako hnojivo, případně je možné je spalovat, nebo odpad sušit a dále využívat.

V současnosti pražskou ÚČOV provozuje PVK, která má do roku 2028 s městem smlouvu na pronájem vodohospodářské infrastruktury. Podle vedení firmy se nyní z kalů vyrábí hnojivo, které firma poskytuje zemědělcům. Při procesu také vzniká bioplyn, který se využívá k vytápění budov čistírny.

Magistrát prostřednictvím své Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) před časem od francouzské Veolie odkoupil podíl 49 procent v PVK, po skončení smlouvy mezi magistrátem a PVK chce město koupit i zbytek společnosti a provozovat celou čistírnu. V případě nové linky by ji město mělo převzít už po skončení zkušebního provozu koncem letošního roku.

ÚČOV na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita. Celkovou modernizaci čistírny, která má vyjít na více než deset miliard korun, minulá vedení metropole zdůvodňovala přísnějšími ekologickými podmínkami a předpisy EU. Objevily se však pochybnosti o tom, zda bylo nutné stavět novou vodní linku a zda by si město nevystačilo s modernizací stávající. Městu se také na stavbu nové linky nepodařilo získat dotaci. Evropským institucím se nelíbila smlouva Prahy s PVK, a magistrát tak celou investici musel uhradit z vlastních peněz.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29.1.2019

 


Datum uveřejnění: 29.1.19
Poslední změna: 29.1.2019
Počet shlédnutí: 951