Zprávy z tisku

Práci studenta ČVUT ocenila Vídeňská technická univerzita

Ing. Jan Tilinger, student Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, získal první místo za poster s názvem „Nízkoenergetická škola v indických Himalájích“ v kategorii doktorandů na vědecké konferenci „Junior Scientist Conference“, kterou uspořádala ve dnech 16. až 18. listopadu 2008 Vídeňská technická univerzita. Akce se zúčastnilo celkem 160 studentů z Evropy a USA.

 
 

„Ve své prezentaci jsem se zaměřil na téma své doktorské disertační práce. Tím je projekt a realizace energeticky úsporné školy v nadmořské výšce 4 200 metrů ve vesnici Kargyak (stát Jamu a Kašmír) na severu Indie,“ uvedl Ing. Tilinger. Tato lokalita je vzdálená pět dní cesty pěšky od nejbližší silnice. Gramotnost místních dospělých obyvatel je méně než 10 %.

Jedním z cílů projektu bylo umožnit pravidelné, systematické a kvalitní vzdělávání dětí v této odlehlé oblasti.

Základním projektovým řízením školy se Ing. Tilinger zabýval už ve své diplomové práci. Analyzoval tradiční stavební konstrukce a materiály používané v dané oblasti, provedl řadu měření a na základě aplikace výpočtových modelů upřesnil a dokončil projekt školy navržené jako objekt s minimalizovanými energetickými nároky.

Budova školy byla slavnostně otevřena v září 2008. Byla postavena převážně z místních ekologických materiálů, jako je kámen, dřevo a nepálené cihly. V maximální míře využívá sluneční záření a po značnou část roku je energeticky soběstačná. Pro osvětlení učebny a napájení počítačů je použit fotovoltaický systém.

V současné době je připraven rozsáhlý systém měření parametrů vnějšího i vnitřního prostředí. Má potvrdit správnost použitého architektonického a technického řešení budovy školy i získat upřesněná klimatická data pro další výpočtová hodnocení.

Pro realizaci budovy školy založil Ing. Tilinger Občanské sdružení Surya, které za pomoci mezinárodní skupiny dobrovolníků a financí ze sponzorských darů pomohlo školu vybudovat během dvou let.

Více informací najdete na http://www.suryaschool.org/

Zdroj: Akademon

 


Datum uveřejnění: 3. prosince 2008
Poslední změna: 3. prosince 2008
Počet shlédnutí: 977