Zprávy z tisku

Podpora agrovoltaiky by podle svazu měla směřovat jen k aktivním zemědělcům

Praha 20. ledna (ČTK) - Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství by měla směřovat pouze k firmám, které se oboru věnují. V tiskové zprávě to uvedl Zemědělský svaz ČR. Rozvoj takzvané agrovoltaiky chce podpořit ministerstvo životního prostředí (MŽP) tím, že umožní instalaci fotovoltaických panelů například ve vinicích nebo sadech. Podle svazu ale hrozí zneužití podpory energetickými firmami, které by mohly čerpat podpory určené primárně pro podporu zemědělství. Svaz upozorňuje na to, že definice aktivního zemědělce je nyní stanovena příliš volně a vejdou se do ní i podniky, které zemědělskou činnost nevykonávají.

 
Foto: Jenson@Shutterstock.com
 

MŽP už loni uvedlo, že pracuje na novele zákona, která by umožnila umístit fotovoltaické panely na půdu patřící do zemědělského půdního fondu. V takovém případě musí být splněny podmínky ochrany půdy definované zákonem. Podle úřadu by novela měla umožnit panely umístit například do sadů, chmelnic nebo vinic.

Svaz uvedl, že čeští zemědělci mají zájem o obnovitelné zdroje energie, kterými mohou zajistit energii pro vlastní potřebu a zároveň diverzifikovat své podnikání. Možný přínos vidí hlavně v budování solárních elektráren na střechách budov, díky kterým mohou využít poměrně rozsáhlých ploch bez ničení zeleně. Možné využití svaz spatřuje také u trvalých kultur jako jsou právě vinice nebo chmelnice, které zmiňovalo ministerstvo.

"V případě rozvoje agrovoltaiky se obáváme, aby nedošlo ke zneužití ze strany energetických firem. Proto by podpora tohoto systému měla být navázána výhradně na aktivní zemědělce," uvedl předseda svazu Martin Pýcha. Poukázal na to, že zemědělci se často setkávají s nedostatečnou kapacitu pro připojení nových zdrojů ze strany velkých výrobců energie, kteří také jejich připojení blokují.

Podle svazu by měla být podpora agrovoltaiky vázána na status aktivního zemědělce, který definují pravidla Společné zemědělské politiky EU. Aktivní zemědělec musí mít minimálně jeden hektar ve Veřejném registru půdy (LPIS) a splnit některou z daných podmínek. Za zemědělského podnikatele může být považován také podnik, jehož příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti tvoří minimálně 30 procent z příjmů nebo výnosů žadatele o dotace.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 1. 2023

 


Datum uveřejnění: 23.1.23
Poslední změna: 14.2.2023
Počet shlédnutí: 140