Zprávy z tisku

Písek chce vybudovat stanici na čištění kalů

Písek 8. května (ČTK) - Písek chce vybudovat stanici na sušení kalů z čistírny. Získaný materiál pak hodlá využívat ke spalování v kotli. Stavba má začít v červenci a předpokládané náklady činí 40 milionů korun bez daně. Zařízení bude ročně likvidovat až 3900 tun strojně odvodněného kalu z čistírny. ČTK o tom informovala mluvčí písecké radnice Irena Malotová.

 
 

Více k technologii řekl Roman Honzík z Vodárenské správy Písek. "Usušený kal je spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie. Odpadní vzduch ze sušení bude vyčištěn v pračce spalin tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší," uvedl.

Písek zatím odváží kaly z čistírny na likvidaci do Mydlovar na Českobudějovicku. Nová stanice bude pro město finančně méně náročná. "Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou zcela minimální a úspora financí se v budoucnu může promítnout například do ceny stočného," řekl písecký místostarosta Josef Knot (TOP 09).

Podle něj je stanice na likvidaci kalů dalším krokem v projektu Smart City - Chytré město, k němuž se Písek hlásí. Navíc jde o první zařízení tohoto druhu u měst v Česku. "Pokud se tento způsob likvidace kalu u nás osvědčí, ministerstvo životního prostředí bude podporovat jeho využití také v dalších městech," dodal místostarosta.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.5.2018

 


Datum uveřejnění: 8. května 2018
Poslední změna: 11. května 2018
Počet shlédnutí: 1302