Zprávy z tisku

Pardubický kraj vyhlásí další výzvu na dotace na výměnu kotlů

Pardubice 21. června (ČTK) - V pondělí 26. června Pardubický kraj vyhlásí další výzvu určenou pro nízkopříjmové domácnosti pro podávání žádostí na výměnu neekologických kotlů za nové zdroje tepla. Celkově bude pro tento účel připraveno přes 77 milionů korun. Žadatelé splňující stanovená kritéria budou moci získat až 95 procent celkových způsobilých výdajů. Samotné zahájení příjmu žádostí bude v pondělí 4. září prostřednictvím webové aplikace dostupné na webu kraje s následným doručením vytištěné a podepsané žádosti včetně příloh na krajský úřad. Uvedl to v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

 
Foto: Momentmal@Pixabay.com
 

Dotace jsou určené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. a 5. emisní třídu. Podporovat se budou kotle na biomasu s ručním přikládáním, kotle na biomasu s automatickým přikládáním a tepelná čerpadla. Naopak nebude možné získat peníze na pořízení nového plynového kondenzačního kotle. "V případě kotlů na biomasu bude podpora až 130.000 korun, u tepelného čerpadla až 180.000 korun," uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a evropských fondů Ladislav Valtr (ODS).

Kraji se osvědčil příjem žádostí prostřednictvím webové aplikace dostupné na jeho webu. Poté mají žadatelé deset dnů na doručení ve fyzické podobě na krajský úřad. "Důležité je také to, že v této aplikaci budou moci žádost vyplňovat již ode dne vyhlášení dotačního programu, takže budou mít velký časový prostor na přípravu," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Dotace jsou určené pro nízkopříjmové domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně. Podporu mohou získat také domácnosti, v nichž žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení.

V první výzvě pro nízkopříjmové domácnosti krajští radní v ledu rozhodli o schválení 774 žádostí se souhrnnou částkou 115 milionů korun z celkového počtu 832 podaných. Důvodem pro odmítnutí více než 50 žádostí byly administrativní nedostatky a rozpory s pravidly dotačního programu, případně odstoupení od žádosti.

Dotace na výměnu neekologických kotlů Pardubický kraj poskytuje od roku 2016 a od počátku o ně byl velký zájem. Od první výzvy, která byla vyhlášena v lednu 2016, bylo na dotacích bez započítání programu pro nízkopříjmové domácnosti rozděleno téměř 630 milionů korun pro více než 5800 žadatelů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 6. 2023

 


Datum uveřejnění: 21.6.23
Poslední změna: 23.6.2023
Počet shlédnutí: 325