Zprávy z tisku

Pardubice mění třídění biodpadu na sídlišti Dubina, popelnice budou zamčené

Pardubice 2. prosince (ČTK) - Třídit biodpad budou moci v Pardubicích od prvního čtvrtletí příštího roku jen lidé, kteří o to projeví vážný zájem. Kontejnery budou zamčené. Pilotní projekt, který funguje od loňského října na Dubině, se zatím nedaří. Lidé do popelnic hází i plasty a jiné odpadky, což bioodpad znehodnotí. ČTK to řekl výkonný ředitel společnost SMP-Odpady Jiří Strouhal.

 
Foto: Anna Tvrdíková CZ Biom
 

Na sídlišti Dubina je pět hnědých kontejnerů. Odpadová společnost je zamkne a klíče dá jen vážným zájemců o třídění. Podle Strouhala to bude někdy v prvním čtvrtletí.

"Nádoby budou uzavřené, přístup bude umožněn domácnostem jen zájemcům třídění o bioodpad," řekl Strouhal. Odpadová společnost se snaží snížit množství komunálního odpadu, v popelnicích se směsnými odpadky je 30 procent bioodpadu, který by tak nemusel skončil na skládce, dodal Strouhal.

Od loňského října lidé na Dubině vytřídili 30 tun bioodpadu. Kdyby nebyl znehodnocen nevhodnými odpadky, mohl se z něj vyrobit kompost. Kontejnery jsou v docházkové vzdálenosti 2000 domácností.

Změně, tedy uzamčení kontejnerů, bude předcházet informační kampaň. Pokud projekt bude v proměněné podobě úspěšný, město ho nabídne i na dalších místech Pardubic.

Do hnědého kontejneru je možné vyhazovat pouze odřezky ze zeleniny, květiny, hlínu, trávu, plevel, listí, skořápky vajec a ořechů, čajovou a kávovou sedlinu. Házet se tam nesmí zbytky vařených potravin, nápoje, pytlíky od vysavače nebo jídlo živočišného původu.

"Sklo nebo plasty tam nemají co dělat. Máme hodně uvědomělých občanů, kteří třídí dobře, ale bohužel jsou i tací, kteří to usílí kazí," řekl Strouhal. "Je obtížné na kompostárně provést dotřídění. Z pohledu hygienických předpisů se v tom hrabat ručně nejde," dodal.

Obyvatelé rodinných domů mohou v Pardubicích třídit bioodpad od roku 2007. Třídí ho kolem 4000 domácností. Loni služby odvezly od rodinných domů 2085 tun bioodpadu. Množství vytříděného odpadu se každý rok zvyšuje, například v roce 2010 činil zhruba 230 tun.

Do separace bioodpadu jsou zapojené také pardubické mateřské a základní školy zřizované městem. Třídit mohou bioodpad i lidé na ostatních sídlištích, ovšem musí ho vozit na separační dvory. V Pardubicích jich je devět.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 12. 2021

 


Datum uveřejnění: 16.12.21
Poslední změna: 15.12.2021
Počet shlédnutí: 348