Zprávy z tisku

Organizace: Plán na dělbu evropských peněz nezohlednil vyšší klimatické cíle

Praha 30. srpna (ČTK) - Nezisková organizace Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) a Hnutí Duha kritizují Dohodu o partnerství, podle níž má být pro Česko rozděleno 550 miliard korun z evropských fondů přes operační programy pro období 2021 - 2027. Dokument je zastaralý a nezohledňuje vyšší evropské cíle ohledně snižování emisí, sdělily dnes ČTK. Podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně není nastavení programů ideální, některá tvrzení organizací však označil za zavádějící. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sdělilo, že návrh vznikl ve spolupráci zodpovědných resortů a dalších organizací.

 
Foto: ejaugsburg@Pixabay.com
 

Zástupci Hnutí Duha a CDE, organizace, která se zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, uvedli, že na podporu obnovitelných zdrojů energie a úspor energie je v Operačním programu Životní prostředí 19,2 miliardy korun a v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 19,7 miliardy korun. Peníze podle nich vycházejí ze současných cílů národního klimaticko - energetického plánu a nebudou stačit. A to ani s prostředky Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu.

Kritici odkázali například na v červenci zveřejněný balík klimatických návrhů Evropské komise. Zmínili návrhy na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030 ze současných 30 procent na 40 procent či na výrazné omezení spotřeby energií a zároveň na zvyšování energetické účinnosti. O návrzích komise budou debatovat členské státy a Evropský parlament. Hnutí Duha a CDE ve zprávě připomněly také nový cíl EU, podle něhož by se měly do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990 místo dřívějšího plánovaného poklesu o 40 procent. Dohoda o partnerství ale podle organizací s navyšováním cíle nepočítá.

Jako další problém vidí skutečnost, že jsou operační programy "úzce rozděleny" mezi ministerstva.

Mluvčí MMR Vilém Frček ČTK v reakci napsal, že návrh dohody vzniká od roku 2018 v úzké spolupráci s resorty zodpovědnými za přípravu programů a zapojilo se široké spektrum partnerů, včetně neziskového sektoru. "Tento dokument byl partnerům opakovaně předložen ke konzultacím; zapojili jsme také veřejnost v rámci veřejné konzultace," sdělil Frček. Doplnil, že k úpravy jsou voleny tak, aby návrh reflektoval trendy Evropské zelené dohody a prošel standardním připomínkovým řízením. "Nyní pokračuje hodnocení vlivu na životní prostředí a poté bude návrh předložen vládě ke schválení pro účely zahájení oficiálního posouzení ze strany Evropské komise," dodal.

Bartoň ČTK napsal, že cokoliv, čeho lze dosáhnout z evropských peněz, jsou drobnosti proti velikosti investic, které jsou potřeba ze soukromého sektoru. "A právě těmto investorům česká vláda hází klacky pod nohy, téměř až ostentativně," uvedl. "V den, kdy Evropská komise oznamovala svůj plán Fit for 55, česká vláda nechala v Parlamentu prohlasovat zákon, který ještě hlouběji ničí investorské prostředí pro investice do obnovitelných zdrojů. Jde o další porušení slibů, a tak dnes investoři české vládě nevěří, a toto politické riziko nám prodražuje energetickou změnu mnohem více, než nedostatečné čerpání z evropských fondů," sdělil.

Bartoň upozornil, že velké množství peněz je vyčleněno k dosažení klimatických cílů nepřímou cestou. Podle něj CDE a Hnutí Duha započítaly především opatření na straně nabídky energií, stejně silně ale mohou působit opatření na straně poptávky. Nevidí také oporu v tvrzení, že výsledky zhorší chybějící postup při koordinaci klimatických programů mezi ministerstvy. Ta podle něj často vede k prostojům a blokacím.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 8. 2021

 


Datum uveřejnění: 30.8.21
Poslední změna: 8.9.2021
Počet shlédnutí: 253